Post

VertaisarvioituSurgery First Approach ortognaattisessa hoidossa

10.12.2020Jonni Nykänen, Jenna Pajunen, Tiina Ikävalko, Jarno Savolainen, Jari Kellokoski

Lähtökohdat

Ortognaattisessa hoidossa noudatetaan tavallisimmin kolmivaiheista hoitomenetelmää, joka koostuu leikkauksesta sekä ennen ja jälkeen leikkausta toteutettavasta oikomishoidosta. Hoito on pitkäkestoinen ja potilaalle raskas, ja joissain tapauksissa hoitoajan lyhentymisellä voidaan saada merkittäviä hyötyjä. Kevyempien hoitovaihtoehtojen käyttöönotto voisi tuoda hyötyä sekä potilaille että palvelujärjestelmälle.

Menetelmät

Kirjallisuuskatsaus perustuu systemaattiseen tiedonhakuun koskien Surgery First Approach (SFA) -menetelmän vertailua perinteiseen hoitomenetelmään. Huomioon otettiin potilasvalinnan kriteerit, hoidon kesto, potilastyytyväisyys ja hoitotulos.

Artikkeliin liittyy potilastapaus, jossa obstruktiivista uniapneaa sairastavaa potilasta hoidettiin SFA-menetelmän mukaisesti.

Tulokset

Potilasvalinta on erittäin tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. SFA-hoito kestää 10–15 kuukautta, jolloin myös potilaat ovat hoitoon pääsääntöisesti tyytyväisempiä. Hoidon päätyttyä ei hoitotuloksissa ole todettavissa tilastollisesti merkittävää eroa eri hoitomuotojen välillä.

Johtopäätökset

SFA on valikoiduille potilaille varteenotettava vaihtoehto perinteisen kolmivaiheisen menetelmän rinnalle. Kun potilasvalinta tehdään huolellisesti, hoidon kestoa voidaan lyhentää huomattavasti ja potilastyytyväisyyttä parantaa. SFA:ssa korostuu oikojan ja kirurgin välisen yhteistyön merkitys.

Kirjoittajat

Jonni Nykänen*, HLL, Itä-Suomen yliopisto

Jenna Pajunen*, HLL, Itä-Suomen yliopisto

Tiina Ikävalko, kliininen opettaja, HLT, EHL (oikomishoito), Itä-Suomen yliopisto
KYS, suu- ja leukasairauksien klinikka, tiina.ikavalko@uef.fi

Jarno Savolainen, kliininen opettaja, HLT, EHL (suu- ja leukakirurgia), Itä-Suomen yliopisto
KYS, suu- ja leukasairauksien klinikka

Jari Kellokoski, professori, HLT, EHL (suu- ja leukakirurgia), Itä-Suomen yliopisto
KYS, suu- ja leukasairauksien klinikka

*Kirjoittajat ovat osallistuneet artikkelin kirjoittamiseen samalla panoksella.

Artikkeli perustuu Jonni Nykäsen ja Jenna Pajusen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyviin syventävän opinnäytetyön tutkielmiin.

Artikkelin kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa artikkelin sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2020; 13: 26-31
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Surgery First Approach – A new method for shortening orthognathic treatment

Orthognathic treatment is commonly performed by using a three-stage method, which consists of orthognathic surgery and orthodontic treatment before and after the surgery. Treatment may take years and is very demanding on the patient. Studying new treatment protocols, such as Surgery First Approach (SFA), could bring major benefits for the patients and for the healthcare system.

A review of literature on SFA was performed in the PubMED database. Patient selection criteria, treatment duration, patient satisfaction and postoperative stability were compared. A patient case in which a patient with obstructive sleep apnea was treated with SFA is included in the article.

Careful patient selection is vital. With SFA, treatment takes 10–15 months in total which leads to improved patient satisfaction when compared to the conventional method. There were no statistically significant differences in postoperative stability between the conventional method and SFA.

SFA is an effective protocol to be used for carefully selected patients alongside the conventional method. When the patient selection is carried out with care, the treatment duration can be shortened and patient satisfaction improved.
With SFA, the co-operation between the surgeon and the orthodontist is more important.

Lue myös
Etsitkö näitä?