Post

KoronavirusSuojausohjeet lieventyivät – ei enää purskuttelua kaikille

9.11.2021Outi Hautamäki

Terveeksi oletettujen potilaiden ei enää tarvitse purskutella vetyperoksidiliuoksella tai Betadinella ennen hoitotoimenpiteitä. Suu-nenäsuojusta suositellaan edelleen käytettäväksi kaikkialla vastaanoton tiloissa, ja sama suositus koskee potilaita hoitotilannetta lukuun ottamatta.

THL on päivittänyt suun terveydenhuollon ohjeistusta koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Koska koronarokotuskattavuus on kasvanut ja tieteellinen tieto lisääntynyt, ohjeistusta on joiltakin osin lievennetty.

Ohjeistuksesta on lisäksi poistettu kahden metrin turvavälisuositus, eikä potilaiden saattajien määrää enää rajoiteta. Huoneesta toiseen voi nyt liikkua esimerkiksi konsultaatiotilanteissa tai monihuonemallissa. Kulmakappaletta voi käyttää normaalisti, eikä ilman tarvitse olla poissa päältä.

– FFP-suojaimen käyttöä suositellaan edelleen, jos tuotetaan runsaasti aerosoleja. Suosituksessa ei enää mainita, että sitä ei tulisi käyttää, jos ei tuoteta runsaasti aerosoleja. Tämä johtuu siitä, että FFP-suojaimia on nykyään hyvin saatavilla, toteaa THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Varotoimet ja suojainten käyttösuositukset koskevat kaikkia työntekijöitä, myös rokotettuja ja koronavirustaudin sairastaneita. Koronavirusrokotteen ottamista suositellaan kaikille suun terveydenhuollossa työskenteleville.

Potilaan lähikontakti tartunnan saaneen kanssa ei välttämättä enää ole syy siirtää kiireetöntä hoitoa, jos potilas on saanut täyden rokotussarjan. Tartuntatautilääkäri päättää karanteenista tarvittaessa.

Ulkomailta terveysturvallisesti palanneet potilaat voidaan hoitaa normaalisti. Jos terveysturvallisen paluun kriteerit eivät täyty, kohdellaan potilasta COVID-19-altistuneena.

– Potilaille, joilla on todettu tai joilla epäillään olevan COVID-19-infektio tai jotka ovat altistuneet COVID-19-virukselle, suositellaan edelleen purskuttelua 1–1,5-prosenttisella vetyperoksidilla tai Betadinella.

Kiireellistä hoitoa tarvitsevia COVID-19-potilaita ja altistuneita ei enää hoideta erillisissä hoitoloissa, vaan heidän hoitonsa toteutetaan erillisjärjestelyin. Näiden potilaiden hoitoon liittyvät suojausohjeet löytyvät THL:n ohjeistuksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohje-suun-terveydenhuollon-yksikoille-covid-19-epidemian-aikana

– Koronapotilasta hoidettaessa ei enää tarvitse välttää intraoraalikuvien ottamista. Usein tarve on vain HF-kuvalle, ja potilaan siirtyminen kuvauspaikkaan PTG-kuvausta varten aiheuttaa todennäköisesti suuremman tartuntariskin kuin kuvaus hoitotuolissa, Harjunmaa huomauttaa.

THL:n ohje on suositus, jota alueelliset ja paikalliset toimijat voivat käyttää apuna omia toimintaohjeita laatiessaan.

– Alueellisen tilanteen ja ohjeistuksen seuraaminen on edelleen tärkeää, muistuttaa Harjunmaa.

Lue myös
Etsitkö näitä?