Uutiset

Juuri nytRyhdy luottamusmieheksi!

9.12.2022Lotta Lax

Hammaslääkäriluottamusmiehille on nyt tilausta hyvinvointialueilla. Maaliskuun loppuun mennessä valitaan luottamusmiehet hyvinvointialueille, ja sattumalta useampi luottamusmieskonkari on luopumassa tehtävästä eläkkeelle jäämisen vuoksi.

On tärkeää, että jokaisella hyvinvointialueella olisi riittävä määrä hammaslääkäritaustaisia luottamusmiehiä, jotka ymmärtävät suun terveydenhuollon erityispiirteitä.

Luottamusmies on liiton jäsenten arvokas tuki työpaikalla. Luottamusmies tuntee työpaikan ihmiset, paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset sekä työpaikan olosuhteet, ja usein ongelmat ratkeavat paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Hänen puoleensa voi kääntyä, jos tulee epäselvyyksiä työnantajan kanssa tai herää työhön liittyvää kysyttävää.

Hammaslääkäriliittoon kuuluvat luottamusmiehet ovat hyvinvointialueilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehiä. Luottamusmiehen tehtävänä on toimia työntekijöiden edustajana virka- ja työehtosopimusten sekä työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa. Hän neuvottelee paikallisista sopimuksista. Luottamusmiehellä on myös tärkeä tiedonvälittäjän rooli sekä työpaikan sisällä että myös ammattijärjestön suuntaan. Heidän kauttaan Hammaslääkäriliitto saa tietoa siitä, mitä työpaikoille kuuluu.

Työntekijät valitsevat heitä hyvinvointialueilla edustavat Jukon luottamusmiehet keskuudestaan nyt talvella, kunhan ensin on paikallisesti sovittu luottamusmiesten määristä. Työnantaja hyötyy asiansa osaavasta luottamusmiehestä ja voi edistää luottamusmiehen valintaa muun muassa huolehtimalla siitä, että luottamusmiehellä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Luottamusmiestehtävää tehdään työajalla.

Jos tahdot päästä vaikuttamaan työelämän toimivuuteen ja haluat edistää sitä, että asiat työpaikalla toimivat hyvin, ryhdy luottamusmieheksi. Luottamusmiestehtävä on myös mahdollisuus verkostoitua muiden sote-ammattilaisten kanssa. Aiempaa kokemusta luottamusmiestehtävistä ei vaadita, vaan sekä JUKO että Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ ry tarjoavat tehtävän tueksi runsaasti koulutusta niin sopimusasioista, neuvottelutaidoista kuin ajankohtaisista asioista. Luottamusmies voi aina kysyä neuvoa ja apua Hammaslääkäriliitosta. Jokaisella JUKOn jäsenliiton jäsenellä on vaalissa äänioikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi. Jukon vaaliohje valmistuu joulukuun aikana.

Kiinnostuitko luottamusmiestehtävästä? Lisää tietoa saat nykyisiltä luottamusmiehiltä.

Lotta Lax
Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö

Lue myös
Etsitkö näitä?