Post

VertaisarvioituPullotettujen vesijuomien käyttötottumukset yliopisto-opiskelijoilla

3.4.2020Mia-Maria Määttä, Satu Spets-Happonen, Mirja Methuen, Liisa Suominen

Kuluttajien yleinen oletus on, että hiilihapolliset hedelmillä maustetut vesijuomat ovat pääasiassa vähäisellä aromilla maustettua vettä ja siten ne olisivat hammasterveydelle turvallisia. Tiedon saantia erityisesti juomien mahdollisesta erosiivisuudesta tulisi parantaa.

Lähtökohdat

Pullotettujen vesijuomien käyttö on yleistynyt, mutta niiden käyttötottumuksista tiedetään vähän.

Menetelmät

Tutkimuksessa selvitettiin eri opiskelijaryhmissä pullotettujen vesijuomien käyttötottumuksia, ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ja tiedon saantia vesijuomien vaikutuksista hammasterveyteen.

Tutkimus toteutettiin kyselynä viiden eri koulutusalan opiskelijoille Itä-Suomen yliopistossa lukuvuoden 2015–2016 aikana (n = 212).

Tulokset

Vastaajista yli viidennes ilmoitti valitsevansa pullotetuista vesijuomista talous- tai lähdeveden, reilu kymmenesosa hammasterveyden kannalta haitallisimman eli maustetun sokeroidun vesijuoman, ja 14 % ilmoitti, ettei juo pullotettuja vesijuomia lainakaan. Suosituimpia olivat maustetut, keinotekoisesti makeutetut vesijuomat.

Juoman maku oli tärkein syy vesijuoman valintaan. Vastaajien mielestä tiedon saanti pullotettujen vesijuomien terveysvaikutuksista toteutui korkeintaan jossain määrin.

Terveydenhuoltoalan opiskelijoiden valinnat olivat terveellisempiä kuin muiden alojen opiskelijoiden. He käyttivät pullotettuja vesiä harvemmin ja olivat saaneet useammin tietoa niiden terveysvaikutuksista.

Johtopäätökset

Opiskelijat kaipaavat lisää tietoa pullotettujen vesijuomien vaikutuksista hammasterveyteen.

Tutkimus muodostaa hammaslääketieteen lisensiaatin syventävän opinnäytetyön.

Kirjoittajat

Mia-Maria Määttä, HLK
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
mia-maria.maatta@fimnet.fi

Satu Spets-Happonen, EHL, HLT
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Mirja Methuen, EHL, HLT
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Liisa Suominen, EHL, professori
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2020; 5: 30-36
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Consumption of bottled waters among university students

The consumption of bottled waters has recently increased, but little is known about the actual consumption habits.

The study evaluated the consumption habits of bottled waters, factors affecting the purchase decisions, and available information on the effect of bottled waters on dental health in different groups of university students. Thus, we conducted a cross-sectional survey among the students of five different occupational fields in the University of Eastern Finland during the academic year of 2015–2016.

More than one fifth of the responders reported that they would choose domestic or spring water from all the bottled waters, more than one tenth reported choosing flavoured waters sweetened with sugar (the most adverse option for dental health) and 14 % reported not using bottled waters at all.
Flavoured, synthetically composed waters were generally more popular than unflavoured mineral waters. The taste of the water product was the primary factor in determining the product of choice.

The responders reported that information regarding the health effects of bottled waters was, at most, somewhat sufficient or insufficient.
The healthcare students reported healthier consumption habits, they used bottled waters less frequently and had, more often, received information on their health effects.

The university students require more information on bottled waters and their effects on dental health.

Lue myös
Etsitkö näitä?