Ihmiset

KoulutusJohtamiskoulutuksesta osaamista ja vertaistukea

19.4.2024Tiina Salo
Anna Norppa kehuu ryhmän innostavaa ilmapiiriä ja hyvää yhteishenkeä. Kuvassa hän istuu oikealla vierellään Annamari Nihtilä. Takana Marjut Sakko (vas.), Aija Hietala-Lenkkeri ja Johanna Julku. (Kuva: Mikko Käkelä)

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutus (ELJ) antaa tukea ja välineitä keskijohdon työhön. Haku syksyllä alkavaan ryhmään on parhaillaan käynnissä.

– ELJ-koulutuksen parasta antia oli kollegoilta saatu kannustus ja vertaistuki. Vuoden aikana ihmiset tulivat tutuiksi, ja ajatusten ja kokemusten vaihto oli hyvinkin avointa ja välitöntä. Oli hyvä huomata, ettei ole yksin omien ajatustensa kanssa, vaan muillakin on samantapaisia haasteita, sanoo koulutusohjelman suorittanut Anna Norppa.

Norppa hakeutui ELJ-koulutukseen tultuaan valituksi Taysin suu- ja leukakirurgian ylihammaslääkärin virkaan.

– Varsinkin näin esihenkilö- ja johtamisuran alkutaipaleella koin saamamme koulutuksen erittäin hyväksi ja arvokkaaksi. Sain tietoa ja käytännön vinkkejä paitsi johtamiseen, myös sen ymmärtämiseen, että asiantuntijaroolista täytyy pystyä päästämään irti, jotta voi toimia esihenkilötehtävissä. En usko, että olen siinä ihan onnistunut, mutta ainakin ymmärsin, mistä tämä oma kipuilu johtuu, Norppa kertoo.

ELJ-koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.

– Tämänhetkisessä vaativassa toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää, että johtajalla ja esihenkilöllä on riittävästi osaamista, kykyä nähdä haasteiden keskellä myös mahdollisuuksia sekä taitoa valaa uskoa ja turvaa myös työyhteisöön ympärillään, sanoo Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri.

– Osaaminen antaa varmuutta työhön ja tukee tervettä johtamistapaa. Osaava ja motivoitunut esihenkilö on kullanarvoinen organisaatiolleen, johtamilleen työntekijöille ja ilman muuta myös potilaille ja asiakkaille. Johtamisen hyvä osaaminen tukee myös johtajan omaa jaksamista, hän toteaa.

 

Hae ELJ-koulutukseen

ELJ-koulutus on vuoden kestävä, erityisesti lääkäreille ja hammaslääkäreille tarkoitettu monimuotokoulutus, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää ja henkilökohtaisen kehittämistehtävän.

Koulutusohjelma antaa eväitä tervey­denhuollon johtajana kehittymiseen. Ryhmässä pohditaan johtamistyön haasteita ja mahdollisuuksia sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän (ELJ29) hakuaika on 1.4.–6.5.2024.
Lue lisää: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/esimiesosaamista-elj-koulutuksesta

Lue myös
Etsitkö näitä?