Post

VertaisarvioituPsyykkinen kuormittuneisuus ja TMD opiskelijoilla

6.4.2021Markus Niskanen, Maria Hietaharju, Ritva Näpänkangas, Tuija Suvinen, Kirsi Sipilä

Lähtökohdat
Tutkimuksessa kartoitettiin purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöoireiden (temporomandibular disorders, TMD) esiintyvyyttä sekä niiden yhteyttä seulontatasoisiin ahdistuneisuus- ja masennusoireisiin (distressiin) hammaslääketieteen opiskelijoilla.

Menetelmät
Yhteensä 192 Itä-Suomen ja Oulun yliopiston hammaslääketieteen opiskelijaa vastasi TMD-oireita kartoittavaan DC/TMD-oirekyselyyn (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) sekä ahdistuneisuus- ja masennusoireita kartoittavaan terveydentilakyselyyn (Patient Health Questionnaire-4, PHQ-4) vuosina 2014–2018.

Tulokset
Yhteensä 40 % opiskelijoista raportoi purentaelimistön kipuja ja 41 % päänsärkyä viimeisten 30 vuorokauden aikana, naiset merkitsevästi useammin kuin miehet. Leukanivelääniä raportoi noin 51 % ja leuan lukkiutumista noin 12 % opiskelijoista. Vähintään lieväasteisia distressioireita esiintyi 35 %:lla tutkittavista, ja ne olivat yhteydessä purentaelimistön kipuihin (p = 0,01) sekä päänsärkyyn (p = 0,01).

Johtopäätökset
TMD-oireet ja päänsärky sekä lievät distressioireet ovat opiskelijoilla yleisiä. Distressioireet näyttävät liittyvän TMD-kipuoireisiin, joten niiden huomioimisesta voi olla apua TMD-kivun hoidossa, erityisesti jos ne ovat jo seulonnan perusteella kohtalaisia tai vaikeita.

Kirjoittajat

Markus Niskanen, HLK1

Maria Hietaharju, HLL1

Ritva Näpänkangas, dosentti, EHL1,2

Tuija Suvinen, dosentti3

Kirsi Sipilä, professori1,2

1 Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö
2 Oulun yliopistollinen sairaala, Hammas- ja suusairaudet
3 Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos

Suom Hammaslääkäril 2021; 6: 24–31
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Association between Self-Reported Symptoms of Temporomandibular Disorders and Psychological Distress in Finnish Dental Students

Temporomandibular Disorders (TMD) are common, especially in a student population. The aim of the study was to evaluate the prevalence of TMD symptoms and their association with psychological distress in dental students. Altogether 192 dental students from universities of Oulu and Eastern Finland, Finland, reported their TMD symptoms via a DC/TMD-FIN Symptom Questionnaire (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) and psychological distress via PHQ-4 (Patient Health Questionnaire-4). Of the students, 40% reported TMD pain and 41% headaches in the temporal area during the last 30 days. The prevalence of clicking or crepitation of the temporomandibular joint (TMJ) was 51%, closed lock of TMJ 12% and open lock of TMJ 1%. Mild psychological distress was common in dental students. Symptoms of distress were reported by 35% of the students, of which 8% experienced moderate or severe distress symptoms. The mean value of the PHQ-4 total score was 2.3 in women, 2.2 in men and 2.3 in total. Symptoms of TMD pain, especially TMD-related headaches, were associated significantly with psychological distress: those who reported distress during the last 4 weeks were more likely to suffer from facial pain or TMD-related headaches over the last 30 days than those who did not report any distress. Our findings showed that TMD symptoms and mild psychological distress are common in dental students and those who reported psychological distress were more likely to report TMD pain. The assessment of elevated distress symptoms may also be included in the comprehensive assessment of TMD pain problems, when indicated.

Lue myös
Etsitkö näitä?