Post

LainsäädäntöPotilastietojen jatkoseurantaa rajattiin

28.10.2021Heli Mikkola
miettelias_istock-522559290_web
(Kuva: iStockphoto)

Uusi linjaus perustuu apulaistietosuojavaltuutetun tuoreeseen kannanottoon. Tähän saakka hammaslääkärit ja lääkärit ovat voineet tarkistaa toiseen yksikköön lähettämänsä potilaan lopullisen diagnoosin kehittääkseen omaa osaamistaan.

Hammaslääkäriliitto pitää potilaan jatkohoidon seuraamista olennaisena hammaslääkärin ammatillisen kehittymisen kannalta.

– Kyse on jatkuvan oppimisen mahdollistamisesta. On valitettavan harvinaista, että hammaslääkäri saisi epikriisin nähtäväkseen hoitopalautteena. Taustalla olevaa lainsäädäntöä on syytä muuttaa, toteaa liiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

 

Katseluoikeus oli aiemminkin rajattu

– Tietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten ei vastaa potilastietojen ensisijaista käyttötarkoitusta, toteaa apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa.

Potilastietojärjestelmän käyttö hoidon seurantaan on aiemminkin ollut säädeltyä. Tietojen käsittely ammatillisen kehittymisen tarkoitukseen on ollut sidottu niihin tilanteisiin, joissa ammattihenkilö on tehnyt hoitopäätöksen tai toteuttanut itse hoitoa.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi lausuntonsa tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon saatettuun, terveydenhuollon organisaation tietoturvatestin kysymykseen liittyneeseen tapaukseen. Valtuutettu määräsi rekisterinpitäjän muuttamaan toimintatapansa lainsäädännön mukaiseksi ja selvittämään, onko potilastietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten mahdollista järjestää sellaisella tavalla, jonka lainsäädäntö mahdollistaa.

Nyt annetussa päätöksessä on tarkistettu vuonna 2011 tehtyä tulkintaa vastaamaan lainsäädännön muutoksia. Päätös ei ole lainvoimainen.

Lue myös
Etsitkö näitä?