Uutiset

LainsäädäntöLiitto: Hoitotakuun tiukennus askel parempaan, mutta resursseja puuttuu

10.1.2022Anu Tilander

Hammaslääkäriliiton mielestä lausuntokierroksella oleva hoitotakuun tiukennus on askel parempaan, vaikka potilaan odotusaika on suun terveydenhuollossa yhä huomattavasti pidempi verrattuna muuhun terveydenhuoltoon.

– Toteutuakseen muutos edellyttää, että suun terveydenhuoltoon saadaan myös lisää julkista rahoitusta. Hoitotakuun kiristämistä ei voida toteuttaa jo ennestään kuormittuneen julkisen sektorin henkilökunnan kustannuksella, painottaa toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Lisäksi Virtomaa muistuttaa, että hoitoprosesseja on kehitettävä edelleen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tarvitaan sujuvaa yhteistyötä.

Koko ammattikunnan resurssit käyttöön

Liiton mielestä hoitotakuun tiukentaminen ehdotetussa aikataulussa on mahdollista. Edellytyksenä on, että koko ammattikunnan, niin julkisen kuin yksityisen sektorin kapasiteetti on käytössä.
Tämä edellyttää riittävää rahoitusta suun terveydenhuoltoon, todetaan liiton lausunnossa.

Myös lainsäädäntö velvoittaa, että jos tulevat hyvinvointialueet eivät pysty tuottamaan tarvittavia palveluja itse, palvelut on hankittava muilta palveluntuottajilta.

– Koko ammattikunnan resurssit pitää saada mukaan väestön hoitoon, Virtomaa sanoo.

Liiton mukaan hoitoon pääsyn ja laadukkaan suun terveydenhuollon tueksi tulee laatia myös yhtenäiset ohjeet hammaslääkärin tutkimusvälin määrittelemiseksi yksilöllisen tarpeen mukaan. Ohjeistuksissa tulee huomioida myös lapset ja nuoret. Lisäksi tarvitaan valtakunnalliset ohjeistukset hoitoketjuista.

Odotusajat kansainvälisesti pitkiä

Lausuntokierroksella oleva lakiesitys perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun tiukentamisesta lyhentäisi suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajan kuudesta kuukaudesta
kolmeen. Muussa terveydenhuollossa määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Erikoissairaanhoidon hoitotakuuseen ei esitetä muutoksia.

Tavoitteena on nopeuttaa väestön hoitoon pääsyä. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyn odotusajat ja lainsäädännön määräajat ovat olleet kansainvälisesti verrattuna pitkiä.

Hoitotakuun tiukennus koskisi myös opiskelijaterveydenhuoltoa ja vankiterveydenhuoltoa. Hallituksen lakiesitys on lausuntokierroksella 17.11.21–4.1.22. Esitys terveydenhuoltolain muutoksesta annetaan
eduskunnalle keväällä 2022.

Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?