Tiede

VertaisarvioituPeri-implanttisairauksien uusi luokitus

4.3.2022Tord Berglundh, Odd-Carsten Koldsland, Morten Grauballe

Vuonna 2017 järjestetyssä kansainvälisessä World Workshop on Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions (WWCP) -työpajassa esiteltiin uusi peri-implanttisairauksien ja -tilojen luokitus.

Samalla laadittiin terveen peri-implanttialueen, peri-implanttimukosiitin ja peri-implantiitin tapausmääritelmät päivittäistä kliinistä työtä ja epidemiologisia tutkimuksia varten.

Tässä katsauksessa keskitytään kuvaamaan terveen peri-implanttialueen, peri-implanttimukosiitin ja peri-implantiitin tärkeimmät tunnuspiirteet. Lisäksi kerrotaan, miten uutta luokitusta voi käyttää kliinisessä työssä ja miten diagnoosiin pääsee sekä tilanteissa, joissa aiempia mittaustuloksia on käytettävissä, että tilanteissa, joissa niitä ei ole saatavilla. Katsauksessa pohditaan myös, miten tulkita hammas­implantteja ympäröivien kudosten mittauksessa saatuja tuloksia. Lopuksi tarjotaan päivitettyä tietoa peri-implanttisairauksien esiintyvyydestä ja riskitekijöistä.

Kirjoittajat:

Tord Berglundh, DDS, PhD, professor
Department of Periodontology, Institute of Odontology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden

Odd-Carsten Koldsland
förste amanuens, PhD, specialisttandläkare (parodonti)
Department of Periodontology, Institute of Clinical Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Oslo, Norway

Morten Grauballe, tdl, PhD
Section for Periodontology and Microbiology, Department of Odontology, University of Copenhagen, Denmark

Suom Hammaslääkäril 2022; 4: 22–27.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

New classification on peri-implant diseases

A new classification of peri-implant diseases and conditions was presented at the 2017 World Workshop, and case definitions for the diagnosis of peri-implant health, peri-implant mucositis and peri-implantitis to be used in day-to-day clinical practice and in epidemiological studies were established.

The present review highlights the main features of peri-implant health, peri-implant mucositis and peri-implantitis. Information is provided on how to implement the new classification in clinical practice and how to manage the diagnosis for the conditions with and without access to previous examination data. The validity of probing assessments around dental implants is discussed and an update on the prevalence and risk factors for peri-implant diseases is provided.

Lue myös
Etsitkö näitä?