Tiede

VertaisarvioituParodontiitin kirurginen hoito – EFP:n suositukset ja pohjoismaiset ohjeistukset

15.2.2022Anders Verket, Bjarne Klausen, Eija Könönen, Jan Derks

European Federation of Periodontology (EFP) julkaisi hiljattain vaiheen I–III parodontiittia koskevan hoitosuosituksen, jossa käsitellään myös kirurgista hoitoa.

Viidessä systemaattisessa katsauksessa esitettyjen tulosten perusteella asiantuntijapaneeli piti parodontaali­kirurgiaa tärkeänä hoitomuotona, jota on syytä harkita asianmukaisen ei-kirurgisen hoidon jälkeen erityisesti kohdissa, joissa jäännöstaskun syvyys on ≥ 6 mm. Jos jäännöstaskuun liittyy luutasku, jonka syvyys on ≥ 3 mm, regeneratiivisia toimenpiteitä suositellaan vahvasti. EFP piti regeneratiivisten tekniikoiden yhdistelemistä hyödyllisenä. Poskihampaiden furkaatiovaurio itsessään ei ole hampaanpoiston syy. Jos jäännöstaskuun liittyy asteen II furkaatiovaurio, suositellaan regeneratiivisia menetelmiä; asteen III furkaatiovaurioon taas suositellaan tunnelointia tai juuren radektomiaa.

EFP:n suositukset vaiheen I–III parodontiitin hoitoon vastaavat pitkälti pohjoismaisia suosituksia. Pohjoismaisissa suosituksissa ei kuitenkaan kannusteta regeneratiivisten toimenpiteiden yhdistämiseen, ja tässä asiassa EFP onkin hiukan eri linjoilla. Ruotsalaisten ja tanskalaisten suositusten mukaan regeneratiivisten toimenpiteiden hyödystä furkaatiovaurioiden hoidossa ei ole riittävästi näyttöä.

Kirjoittajat:

Anders Verket
Associate professor, PhD, Department of Periodontology, Institute of Clinical Dentistry, University of Oslo, Oslo, Norway

Bjarne Klausen
Retired dentist, dr. odont., Copenhagen, Denmark

Eija Könönen
Professor, Department of Periodontology, Institute of Dentistry, University of Turku, Turku, Finland
Chief dentist, Oral Healthcare, Welfare Division, City of Turku, Turku, Finland

Jan Derks
Associate professor, PhD, Department of Periodontology, Institute of Odontology,
Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Suom Hammaslääkäril 2022; 3: 46–53.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Surgical therapy in the management of periodontitis – Recommendations by the European Federation of Periodontology and guidelines in Nordic countries

The recently published clinical practice guidelines on the management of stage I-III periodontitis by the European Federation of Periodontology (EFP) addressed surgical interventions. Based on findings presented in five systematic reviews, the panel of experts found surgical therapy to be an important tool to be considered after adequate non-surgical treatment, in particular at sites demonstrating residual pocketing ≥6 mm. In so far as case residual pocketing was associated with an intra-bony defect with a depth of ≥ 3 mm, regenerative procedures were strongly recommended. The EFP considered the combination of regenerative techniques to be beneficial. Furcation involvement at molar teeth was found not to be a reason for tooth extraction per se. If residual pocketing was associated with furcation involvement class II, regenerative procedures were recommended. For furcation involvement class III, the guidelines recommended tunneling or root resection.

EFP guidelines on the management of stage I-III periodontitis are largely in agreement with corresponding guidelines in Nordic countries. There is some disagreement in terms of the combination of regenerative procedures, which is discouraged in Nordic guidelines. Further, Swedish and Danish guidelines have not found the evidence on of the potential benefit of regenerative procedures at furcation defects to be sufficient to recommend its use.

Lue myös
Etsitkö näitä?