Post

VertaisarvioituPalveluseteli suun terveydenhuollossa

9.10.2020Susanna Ilonen, Minna Kaila, Nora Hiivala

Lähtökohdat

Palveluseteli on yksi mahdollisuus julkisten palveluiden järjestämiseen. Sen käytön tavoitteena on ollut lisätä asiakkaan valintamahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saatavuutta.
Tutkimuksen lähtökohtana oli Helsingin kaupungin suun terveydenhuollosta jaettujen palvelusetelien alhainen käyttöaste ja tavoitteena oli selvittää palvelusetelin käyttämättä jättämisen taustalla olevia syitä.
Palvelusetelin käyttämättä jättäminen ja palvelusetelihoitojen keskeyttäminen kuormittavat palvelujärjestelmää, vähentävät vaikuttavuutta ja lisäävät hukkatyötä ja kustannuksia.

Menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin palvelusetelin saaneille asiakkaille kohdistetulla sähköisellä kyselyllä.

Tulokset

Asiakkaan aiempi palvelusetelin käyttö ja riittäväksi koettu ohjeistus lisäävät palvelusetelin käyttöä. Asiakkaan halu päästä kunnalliseen hammashoitoon palvelusetelin saamisen sijaan näyttää vähentävän palvelusetelin käyttöä.
Sähköisen järjestelmän käyttämättä jättäminen näyttää vähentävän todennäköisyyttä palvelusetelin käyttöön. Osa asiakkaista kokee nykymuotoisen sähköisen palvelusetelijärjestelmän
hankalaksi käyttää.

Johtopäätökset

Palvelusetelin käytön pitäisi perustua asiakkaan aitoon valintaan. Palvelusetelin käyttöä voidaan edistää kehittämällä ja kohdentamalla asiakasohjausta sekä kohdentamalla palvelusetelit oikein tunnistetuille asiakasryhmille.
Sähköisiä järjestelmiä tulee kehittää, jotta ne tukisivat prosessia.

Kirjoittajat

Susanna Ilonen, EHL (terveydenhuolto), Helsingin kaupunki

Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Nora Hiivala, HLT, EHL, Helsingin kaupunki

Suom Hammaslääkäril 2020; 11: 44-53
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Dental care service vouchers: usage and experiences

Service vouchers are used as a means of providing public services. When using service vouchers, the customer selects the private service provider from a group of available candidates approved by the municipality. The objective has been to increase the freedom of choice available to customers and improve the availability of services.

The starting point of the study was the low rate of utilisation of dental care service vouchers issued by the City of Helsinki, and the objective was to determine the reasons behind non-usage of the voucher. Non-usage of the service voucher and failure to continue with treatment paid for with service vouchers places a burden on the service system, reduces efficiency and increases process waste.

The research material was collected by way of electronic surveys directed at customers
who had received service vouchers.

Customers who had been instructed sufficiently in using service vouchers and customers who had used service vouchers before seemed to be more likely to use them again. The customer’s desire to
receive municipal dental care, instead of using a service voucher, seems to decrease the use of service vouchers.

The use of an electronic service voucher system seems to have an effect on the use of service vouchers. According to the experience of some customers, the current electronic service voucher system seems to be too difficult to use.

Use of the service voucher should be based on a genuine choice made by the customer. Use of service vouchers could be promoted by developing and allocating customer guidance, as well as targeting service vouchers at customer groups that have been identified correctly. Electronic
systems should be developed to support the process.

Lue myös
Etsitkö näitä?