Post

TerveydenhuoltoPalvelujen saanti vaihtelee edelleen alueellisesti

10.4.2019Annariitta Kottonen
(Kuva: Juha Korhonen)
926 2019-04-10 14:49:23 palapeli_web.jpg (Kuva: Juha Korhonen) NULL

Lähes puolet potilaista saa Suomessa ajan kiireettömään perusterveydenhuollon hammaslääkärikäyntiin alle kolmessa viikossa. Alueittain suun terveydenhuollon palvelujen saanti kuitenkin vaihtelee. Viiden viime vuoden aikana julkista suun terveydenhuoltoa käyttäneiden 18 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut, ja käynnit yksityishammaslääkärillä ovat vähentyneet.

Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa -raportista. Arviointi kohdistui kuntien ja sairaanhoitopiirien vuoden 2017 toimintaan sittemmin kaatuneen sote-uudistuksen maakuntajakoa mukaillen. Työterveyshuolto ja yksityisesti rahoitetut muut sote-palvelut eivät kuuluneet tarkasteluun.

Lääkäripalveluja riittämättömästi saaneiden osuus palveluja tarvinneista oli koko maassa keskimäärin 15,8 prosenttia. Suurimmillaan osuus oli Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa (19 %) ja pienimmillään Kanta-Hämeessä (13,2 %). Vastaavasti hammaslääkärin palveluja riittämättömästi saaneita oli koko maassa keskimäärin 18,6 prosenttia vaihdellen Pohjois-Karjalan 26,9 prosentin ja Etelä-Karjalan 13,9 prosentin välillä. Indikaattori perustuu kysymykseen ”Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia terveyspalveluita 12 viime kuukauden aikana?” ja ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka olisivat tarvinneet palvelua, mutta eivät olleet sitä lainkaan tai riittävästi saaneet.

Joka kolmas vastaaja arvioi, että aukioloajat olivat haitanneet terveyspalvelujen saatavuutta. Eniten ongelmaa koettiin Kainuussa ja vähiten Kanta-Hämeessä. Noin 28 prosenttia koki, että saatavuutta haittasi matka, useimmin Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Asiakasmaksut haittasivat palvelun saantia noin 19 prosentilla terveyspalveluja käyttävistä, eniten Kainuussa ja vähiten Uudellamaalla.

Kansallisissa, joka toinen vuosi toteutettavissa asiakaspalautekyselyissä vastaajat ovat olleet suun terveydenhuollon palveluihin erittäin tyytyväisiä eikä alueellista vaihtelua juurikaan ole havaittu.

Arvioinnissa käytetty tietopohja on koottu indikaattoripankki Sotkanetistä löytyvistä tietolähteistä ja on saatavilla Tietoikkunassa http://proto.thl.fi/tietoikkuna.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa -raportti on luettavissa verkossa http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137729/URN_ISBN_978-952-343-298-7.pdf.

Lue myös
Etsitkö näitä?