Uutiset

TerveydenhuoltoLaki rajat ylittävästä terveydenhuollosta voimaan toukokuussa

6.3.2023Heli Mikkola

Lakimuutoksen jälkeen potilas maksaa ulkomailla annettavasta yksityisestä terveydenhuollosta vain saman verran kuin vastaavasta julkisesta hoidosta Suomessa, käytännössä asiakasmaksun verran. Hammaslääkäriliitto on esittänyt lakimuutoksesta antamissaan lausunnoissa, että muutoksen kielteisiä vaikutuksia tulisi lieventää.

Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain mukaan ulkomailla annettavan hoidon on vastattava Suomessa annettavaa hoitoa ja hoitoon hakeutumiseen tarvitaan lähete, jos sellainen tarvittaisiin Suomessakin. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.5.2023.

Aiemman sääntelyn mukaan potilas on voinut saada sairausvakuutuslain mukaisen Kela-korvauksen hoito-, lääke- ja matkakustannuksista, kun hän on hakeutunut potilasdirektiivin sääntöjen nojalla kiireettömään hoitoon EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin. Jatkossa kustannukset korvataan enintään siihen määrään saakka, mitä vastaavan terveydenhuollon palvelun kustannus olisi ollut julkisessa terveydenhuollossa henkilön hyvinvointialueella, Helsingin kaupungissa tai HUS-yhtymässä, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrotaan. Korvaus ei voi kuitenkaan ylittää henkilön terveyspalvelusta tosiasiallisesti maksamaa kustannusta.

Hammaslääkäriliitto on todennut, että lakimuutos lisää potilaiden eriarvoisuutta ja asettaa kotimaiset terveysalan yritykset epätasa-arvoiseen asemaan ulkomaisten kanssa.

– Jotta ero ulkomailla ja kotimaassa saadun hoidon kustannusten välillä kaventuisi, olisi Kela-korvauksia korotettava merkittävästi, kirjoittaa liiton lakimies Heikki Kuusela perjantaina 10.3. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä.

Lakiin liittyen Suomessa otetaan käyttöön vapaaehtoinen ennakkoilmoitusmenettely, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessaan. Jatkossa henkilö voi halutessaan pyytää Kansaneläkelaitosta jo etukäteen selvittämään, onko hänellä oikeus korvaukseen ja mikä on korvauksen enimmäismäärä. Tätä kutsutaan ennakkoilmoitukseksi. Ennakkoilmoitushakemuksen liitteeksi tarvitaan ulkomailla toimivan terveydenhuollon palveluntuottajan laatima selvitys annettavasta terveydenhuollon palvelusta.

Eduskunta hyväksyi lain helmikuun alussa ja tasavallan presidentti vahvisti sen perjantaina 3.3.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?