Post

ArtikkelitPALKOn uusi jaosto tarkastelee elintapaohjausta ja omahoidon tukemista

9.4.2018Outi Hautamäki

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO on perustanut uuden jaoston, jonka tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuollon palvelujärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta.

Jaoston puheenjohtajana toimii professori Pekka Mäntyselkä, ja yksi sen jäsenistä on Apollonian asiantuntijahammaslääkäri Taina Remes-Lyly.

Lääkärit tupakkaa vastaan -järjestön (DAT) tehtyä PALKOlle ehdotuksen tupakasta vieroituspalveluiden ottamisesta palveluvalikoimaan neuvosto päätti käsittelyn laajentamisesta elämäntapaohjaukseen ja omahoidon tukeen.

PALKO tekee jaoston tausta-aineistoksi systemaattisen kartoituksen siitä, mitä aiheeseen liittyvää on tehty. Siltä pohjalta Duodecim laatii raportin ja analyysin julkisen terveydenhuoltojärjestelmän antamaa omahoidon tukea ja elintapaohjausta koskevista näytönastekatsauksista ja keskeisistä kotimaisista sekä kansainvälisistä suosituksista.

Suun terveydenhuollon osalta löytyy kaksi näytönastekatsausta aiheista ”Perusteellinen biofilmin häirinnän opettaminen ja sen harjoittelu sekä kontrollointi ilmeisesti ehkäisevät hampaiden reikiintymistä, kun käytetään fluorihammastahnaa” ja ”Aktiivinen ohjeistettu omahoito ilmeisesti vähentää TMD:n oireita.”

– Jaosto tulee määrittelemään tarkemmin, milloin puhutaan omahoidosta ja milloin elintapaohjauksesta, Taina Remes-Lyly tähdentää.

– Pidän erittäin tärkeänä, että PALKOn Omahoidon tuen ja elintapaohjauksen jaosto valmistelee ja tekee suosituksen näyttöön perustuvasta ja vaikuttavasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tuesta. Uskon, että sillä voi olla vaikutusta siihen, että asiakkaille ja potilaille myös tarjotaan ja asiakkaat ja potilaat voivat vaatia näitä palveluita mm. uudessa sotessa. Suun sairauksissa elintapaohjaus ja omahoidon tuki on erityisen tärkeää vauvasta vaariin.

Omahoidon tuen ja elintapaohjauksen jaoston toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa Remes-Lyly ehdotti suun terveydenhuollon hoito- ja tutkimusväliä yhdeksi käsiteltäväksi aiheeksi.

– Pyrin vaikuttamaan siihen, että sitä lähdettäisiin valmistelemaan. Hoito- ja tutkimusvälillä on suuri merkitys sekä potilaalle, palvelun tuottajalle että maksajalle. Otan jaostossa suun terveydenhuollon näkökulman esille aina, kun se on mahdollista.

PALKOn kotisivuille on päivitetty työn alla olevien suositusten valmistelutilanne. PALKOn suositukset julkaistaan ensin luonnoksina otakantaa.fi-palvelussa, jossa niitä voi kommentoida määräajan. Saatu palaute huomioidaan asian jatkovalmistelussa. Valmiit suositukset julkaistaan PALKOn kotisivuilla palveluvalikoima.fi. Suosituksia päivitetään tarvittaessa.

PALKOn jaostojen tärkein tehtävä on aiheiden tunnistaminen ja niiden valmistelu PALKOn päätöksentekoa varten. Jaostojen lisäksi esimerkiksi yksittäiset neuvoston jäsenet ja varajäsenet voivat ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn. 

Palko antaa suosituksia

PALKOn tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin.

Saatuaan aihe-ehdotuksen PALKO päättää, ottaako se asian käsittelyyn. Aiheita valitessaan PALKO huomioi seuraavat kysymykset:

  • kliinisten käytäntöjen vaihtelu 
  • terveysongelman yleisyys 
  • terveysongelman vakavuus 
  • terveydenhuollon menetelmän haitat 
  • taloudelliset vaikutukset 
  • eettiset kysymykset (arvokeskustelu tarpeen, erityisen haavoittuvat potilasryhmät, yhdenvertaisuuskysymykset, menetelmän voimakas markkinointi).
Lue myös
Etsitkö näitä?