Post

VertaisarvioituNeurobiologiaa: Akuutista krooniseen kipuun

19.2.2018Ernst Brodin, Malin Ernberg, Leif Olgart

Tietämys kivun välittymiseen ja säätelyyn liittyvistä molekyylitason mekanismeista sekä kivun sensoris-diskriminatiivisten, affektiivisten, kognitiivisten ja motivationaalisten komponenttien prosessointiin osallistuvista aivojen palkitsemisjärjestelmistä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.

Artikkelissa kuvaamme kivun prosessointiin osallistuvia hermoratoja ja aivoalueita, tärkeimpiä välittäjäaineita, reseptoreja ja ionikanavia sekä lisääntyneeseen kipuherkkyyteen ja kivun kroonistumiseen liittyviä ääreis- ja keskushermostotason mekanismeja.

Käsittelemme myös hätkähdyttäviä samankaltaisuuksia siinä, kuinka elimistö prosessoi fyysistä ja emotionaalista kipua, sekä lisääntyvää näyttöä siitä, että voimakas fyysinen tai sosiaalinen kipu voi muuttaa aivojen toimintaa. Näillä muutoksilla voi olla merkitystä akuutin kivun kroonistumisessa, samoin kuin kroonisen kivun, masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden samanaikaisessa esiintymisessä.

Kirjoittajat

Ernst Brodin, professori
Fysiologian ja farmakologian osasto,
Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi
ernst.brodin@ki.se
Malin Ernberg, emeritusprofessori
Hammaslääketieteen osasto ja Scandinavian Center for Orofacial Neurosciences (SCON), Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi
Leif Olgart, DDS, PhD, professori, senior consultant
Fysiologian ja farmakologian osasto,
Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi

Suom Hammaslääkäril 2016; 3: 40-47

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Neurobiology: General considerations – from acute pain to chronic pain

Our understanding of the molecular mechanisms behind transmission and modulation of pain, as well as of the brain circuitry involved in the processing of sensory discriminative, affective, cognitive and motivational components of pain, has increased dramatically during recent years.

In the present article we present an outline of the pathways and brain regions involved in pain processing, the most important mediators, receptors and ion channels, as well as peripheral and central mechanisms for increased pain sensitivity and chronification of pain.

We also touch upon the striking similarities between the way we process physical and emotional pain, and the accumulating evidence that severe physical and social pain may alter brain function and that such changes may contribute to the transition from acute to chronic pain and to the co-morbidity between chronic pain, depression and anxiety disorders.

Lue myös
Etsitkö näitä?