Post

TiedeuutinenNaiset ovat miehiä alttiimpia IAN-hermovaurioille implanttikirurgiassa

17.9.2021Annika Nissinen

Erityisesti keski-iän ylittäneet naiset ovat alttiita implanttikirurgiasta johtuville Nervus alveolaris inferiorin (IAN, Inferior alveolar nerve) vaurioille, todetaan suomalaisessa rekisteritutkimuksessa.

Myös aiemmissa implanttitutkimuksissa naiset näyttäisivät olevan yliedustettuja IAN-hermovauriopotilaiden joukossa. Syiksi on arvioitu naisten aktiivisempaa hoitoon hakeutumista ja hoitovirheiden raportointia sekä biologisia syitä. Suomalaistutkijoiden tavoitteena oli täsmentää kuvaa kansallisen rekisteritutkimuksen avulla.

Tutkimuksessa verrattiin implanttikirurgian aiheuttamia hermovaurioita muihin implanttikirurgian aiheuttamiin haittavaikutuksiin (tulehdus, implantin virheasento, luun puute implantin ympärillä, implantin luutumattomuus ja implantin mekaaninen vaurio) ja tarkasteltiin naisten ja miesten osuutta. Aineistona oli 242 Potilasvakuutuskeskukseen vuosina 1997–2013 tullutta implanttikirurgiaan liittyvää hoitovahinkoa ja niistä tehdyt korvauspäätökset. Tapauksista tutkittiin potilaan ikä, komplikaation absoluuttinen riski ja hermovaurion syy. Tieto samalla ajanjaksolla asennettujen implanttien määrästä saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Implanttirekisteristä.

Implanttikirurgiaan liittyvistä vahinkotapauksista enemmistö oli naisten ilmoittamia (naiset 70 %, miehet 30 %). Tutkimus osoitti, että naiset kärsivät yli kolme kertaa useammin IAN-hermovaurioista kuin miehet, myös virheasento osoittautui yleisemmäksi naisilla. IAN-hermovauriot painottuivat myös iäkkäämmille naisille.

– Naisten ja miesten riskisuhteesta huolimatta hermovauriot ovat naisillakin harvinaisia komplikaatioita, muistuttaa HLL Elias Pääsky.

Implanttien määrä naisilla tai vahinkoilmoitusten jakautuminen sukupuolten välillä eivät kuitenkaan selittäneet IAN-vaurioiden keskittymistä naisille.

Tutkimuksen mukaan hermovaurioiden tavallisin syy oli virhearvio implantille käytettävissä olevasta tilasta hermokanavan yläpuolella, mikä johtui riittämättömästä röntgendiagnostiikasta.

– Aikaisemmin on ajateltu, että pienempi alaleuan koko selittäisi naisilla alttiuden hermon vaurioitumiselle. Kuitenkin naisilla myös iällä näyttäisi olevan vaikutusta, mikä voisi selittyä ikääntymiseen liittyvillä luustomuutoksilla ja lisääntyneellä luun resorptiolla. Implantointihetkellä alveoliharjanteen surkastuminen on voinut olla iäkkäämmillä naisilla jo pidemmällä. Tällöin virhearvion sattuessa implantti on voinut ylettyä hermokanavaan useammin kuin muilla potilasryhmillä. Luun tiheyteen liittyvät muutokset ovat voineet myös vaikeuttaa hermokanavan röntgenologista paikallistamista johtaen liian pitkän implantin valintaan iäkkäämmillä naisilla.

Tutkijat korostavat, että hermovaurioiden estämisessä merkittävää on implantoinnin hyvä suunnittelu.

– Kysymys hermovaurioita yhdistävistä tekijöistä ja niiden alkuperästä on tärkeä prevention kannalta. Myös harvinaisia komplikaatioita pyritään ehkäisemään, ja implanteista aiheutuvien hermovaurioiden kohdalla se olisi useimmiten mahdollista.

Tutkijat kehottavatkin kiinnittämään erityistä huomiota iäkkäämpiin naisiin ja muistuttavat, ettei biologisten tekijöiden merkitystä saisi unohtaa.

Lähde: Pääsky E, Suomalainen A, Ventä I. Are women more susceptible than men to iatrogenic inferior alveolar nerve injury in dental implant surgery? Int J Oral Maxillofac Surg 2021. doi: 10.1016/j.ijom.2021.05.008. Julkaistu verkossa 29.5.2021.

Lue myös
Etsitkö näitä?