Tiede

Lääke & tiedeMihin otsoni kelpaa?

9.12.2022Eero Raittio

Otsonin tärkein käyttötarkoitus on Wikipedian mukaan hiili-hiilisidosten katkaisu, jota tarvitaan orgaanisten yhdisteiden valmistamisessa esimerkiksi lääke- ja öljy­teollisuudessa. Lisäksi otsonia käytetään veden, pintojen ja ilman puhdistamiseen. Entä lääketieteessä?

Yhdysvaltain elintarvike‑ ja lääkeviraston (FDA) mukaan otsoni on myrkyllinen kaasu, jolla ei tiedetä olevan käyttökelpoista lääketieteellistä hoidollista käyttöä minkään sairauden ehkäisyssä, hoidossa tai hoidon lisänä.

Kliinistä käyttöä rajoittaa FDA:n mukaan se, että jotta otsoni olisi bakteereja tappavana aineena riittävän tehokas, sen pitoisuuden olisi oltava paljon suurempi kuin mitä ihmiset ja eläimet voivat turvallisesti sietää. Otsonin käytön ongelmana ovat ilman hapen ja otsonin reaktiossa syntyvät happiradikaalit, jotka edelleen reagoivat ympäristön yhdisteiden kanssa muodostaen soluille ja siten terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Toisaalta samat reaktiot tuhoavat bakteereja ja viruksia. Tämän perusteella otsoniin pohjautuvia tuotteita markkinoidaan olettaen, että otsoni vähentää tulehdusta, stimuloi immuunipuolustusta ja parantaa hapen kuljetusta verenkierrossa.

Wikipedian englanninkielisen, otsoniterapiaa käsittelevän artikkelin mukaan otsonia käytetään terapiatarkoituksessa sekoitettuna muihin kaasuihin ja nesteisiin (vesi, öljy) ja annosteltuna hengityselimiin, ruumiinonteloihin, lihakseen, ihon alle tai suoraan verisuoneen. Samoin otsoniterapiana verta voidaan myös ottaa puhdistettavaksi otsonikäsittelyyn, jonka jälkeen se injektoidaan takaisin hoidettavaan.

Lääketieteessä otsonihoitoja pidetään vaihtoehtohoitona. Vaihtoehtohoidoille tyypillisesti otsonihoidon esitetään tehoavan vaivaan kuin vaivaan, esimerkiksi nivelrikkoon, välilevyn pullistumaan, kroonisiin haavoihin, hepatiittiin, vyöruusuun, HIV-infektioon, MS-tautiin, syöpiin, sydänsairauksiin, Alzheimerin tautiin ja Lymen tautiin. Ja tietenkin, myös parodontiittiin ja ientulehdukseen sekä moneen muuhun hammaslääketieteelliseen käyttötarkoitukseen: karieksen ehkäisyyn ja pysäyttämiseen, suun haavaumien hoitoon, kivun hoitoon, juurikanavien puhdistamiseen, pahanhajuiseen hengitykseen, purentaelimistön toimintahäiriöön, vihlontaan ja hampaiden valkaisuun.

Pikaisen kirjallisuushaun perusteella näyttää siltä, että tutkimuksia otsonista ja sen hammaslääketieteeseen liittyvistä käyttötarkoituksista tehdään ja julkaistaan ahkerasti. Suurin osa julkaisuista vaikuttaa olevan julkaistu epäilyttävissä (heikkolaatuisissa) julkaisusarjoissa.

Allekirjoittaneen subjektiivisen näkemyksen mukaan luotettavissa julkaisusarjoissa julkaistujen tuoreiden systemaattisten katsausten mukaan tutkimusnäyttö on poikkeuksetta heikkoa tai hyvin heikkoa, eikä otsonin käyttöä voida luotettavasti tukea katsauksissa tutkittuihin käyttötarkoituksiin (karieksen hoidossa, parodontologisen hoidon tukena, juurikanavan desinfektiossa, hampaiden valkaisussa, viisaudenhammaskirurgiassa).

Ennen kuin saan parempaa tietoa otsonin terveyttä edistävistä vaikutuksista, ainakin itse jätän otsonin muuhun käyttöön.

Eero Raittio
HLT, EHL

Kirjallisuutta

Dietrich L, de Assis Costa MDM, Blumenberg C ym. A meta-analysis of ozone effect on tooth bleaching. Sci Rep 2021; 11: 13177. https://doi.org/10.1038/s41598-021-92733-8.

Santos GM, Pacheco RL, Bussadori SK, Santos EM, Riera R, de Oliveira Cruz Latorraca C ym. Effectiveness and Safety of Ozone Therapy in Dental Caries Treatment: Systematic Review and Meta-analysis. J Evid Based Dent Pract 2020; 20(4): 101472. doi: 10.1016/j.jebdp.2020.101472. Epub 2020 Jul 29.

Moraschini V, Kischinhevsky ICC, Calasans-Maia MD ym. Ineffectiveness of ozone therapy in nonsurgical periodontal treatment: a systematic review and metaanalysis of randomized clinical trials. Clin Oral Invest 2020; 24: 1877–1888. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03289-2.

Silva EJNL, Prado MC, Soares DN, Hecksher F, Martins JNR, Fidalgo TKS. The effect of ozone therapy in root canal disinfection: a systematic review. Int Endod J 2020; 53: 317–332.

Chaudhry K, Rustagi N, Bali R, Khatana S, Kumar S, Kaur A, Kumar P. Efficacy of adjuvant ozone therapy in reducing postsurgical complications following impacted mandibular third-molar surgery: A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc 2021; 152(10): 842–854.e1. doi: 10.1016/j.adaj.2021.05.006.

Lue myös
Etsitkö näitä?