Post

KoulutusKysely hammaslääkäreille: PAD-lausunnon tulkitseminen ja hyödyntäminen kliinisessä työssä

16.1.2019Annariitta Kottonen

Koepalan otto on tavallinen diagnostinen toimenpide, jonka jälkeen hammaslääkäri saa patologilta koepalavastauksen eli PAD-lausunnon. PAD tarkoittaa patologisanatomista diagnoosia, joka perustuu kudosnäytteen histopatologiaan.

Itä-Suomen yliopiston Hammaslääketieteen yksikön tutkimuksessa tarkoituksena on kartoittaa kliinisessä potilastyössä toimivien hammaslääkärien kokemuksia suupatologisen PAD-lausunnon tulkinnasta sekä hyödyntämisestä diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka selkeinä, ymmärrettävinä ja luotettavina hammaslääkärit lausuntoja yleisesti pitävät.  Myös patologien ja kliinikoiden välisestä kommunikaatiosta pyritään saamaan tietoa, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää yhteistyön kehittämisessä.

Kysely jakautuu neljään, pääasiassa lyhyitä monivalintakysymyksiä sisältävään osioon. Lisäksi kyselyssä on muutama avoin kysymys ja mahdollisuus jättää omia kommentteja. Vastaamiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia.

Kyselytutkimus on osa HLK Saija Hännisen syventäviä opintoja Itä-Suomen yliopiston Hammaslääketieteen yksikössä.

Opinnäytetyön ohjaajina toimivat HLT, EHL Maria Siponen ja professori Liisa Suominen Itä-Suomen yliopistosta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia koepaloja ottavilta hammaslääkäreiltä. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, se on vielä mahdollista, sillä kyselyn vastausaikaa on jatkettu kesäkuun loppuun saakka.

Vastaamaan pääset tästä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa.  Vastauksesi on arvokas, kiitos etukäteen!

Lisätietoja:
Saija Hänninen
p. 0504941074
saijh@uef.fi

Päivitetty 7.5.2019: Lisätty tieto vastausajan pidennyksestä

Lue myös
Etsitkö näitä?