Uutiset

KoronavirusKorona näkyy notkahduksena kouluikäisten suun terveys­tarkastuksissa

11.3.2022Outi Hautamäki

Kouluikäisten suun terveystarkastukset vähenivät selvästi ensimmäisen koronavuoden aikana. Seuraavana vuonna tilanne kuitenkin palasi lähes edellisen lukukauden tasolle, selviää THL:n neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon käyntejä käsittelevästä tilastoraportista.

Koronapandemia puhkesi lukuvuoden 2019–2020 keväällä. Tämän lukuvuoden aikana suun terveystarkastus tehtiin 51 prosentille kouluikäisistä, kun edellisenä lukuvuotena tarkastus oli tehty 59 prosentille. Lukuvuonna 2020–2021 suun terveystarkastus tehtiin taas jo 57 prosentille.

Tilanne näkyy myös 1–6-vuotiaille tehdyissä suun terveystarkastuksissa, mutta ero ei ole yhtä merkittävä. Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.

Korona-aika on vähentänyt myös lasten ja nuorten terveystarkastuksia, joiden määrä on muutenkin ollut laskusuunnassa. Vuonna 2020 lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset toteutuivat kohderyhmissä keskimäärin vain 48 prosentilla. Vuonna 2019 tarkastukset toteutuivat 54 %:lla ja vuonna 2018 60 %:lla.

Terveystarkastusten toteutumisessa oli suuria maakuntakohtaisia eroja. Tämä selviää ammattilaisten kirjaamista Avohilmo-tiedoista.
Alle kouluikäiselle lapselle on järjestettävä suun terveystarkastus 1–2 vuoden, 3–4 vuoden ja 5–6 vuoden iässä. Koululaisille suun terveystarkastus tulee järjestää ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lisäksi suun terveystarkastuksia tulee järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue myös
Etsitkö näitä?