Post

KoronavirusKiireetöntä hoitoa tarvitaan myös koronan aikana

14.5.2020Anu Tilander
istock-1168002540_keskustelu_vo_lla
(Kuva: iStockphoto)

Kiireetöntä hoitoa on nyt syytä lisätä hallitusti, jotta suun sairaudet eivät akutisoidu, eivätkä hoitojonot kasva kohtuuttomiksi yhä jatkuvan epidemian aikana. Varsinkin haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluihin pääsystä on huolehdittava, painottaa STM kunnille 8. toukokuuta lähettämässään Kuntakirjeessä.

Epidemiatilannetta tulee alueilla kuitenkin seurata jatkuvasti ja muuttaa tarvittaessa toimintaa sen mukaan. Tautitilanne voi myös Suomessa vielä pahentua.

 

Huoli hoitamattomista suun sairauksista

 Vaikka Suomessa vallitsevat edelleen koronan aiheuttamat poikkeusolot, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ei voida lakkauttaa kokonaan eikä niiden viivästyminen saa vaarantaa kenenkään arjessa selviytymistä ja turvallisuutta, STM korostaa.

Tilastot näyttävät jo potilasmäärien rajun laskun myös suun terveydenhuollossa. Maaliskuun puolivälistä alkaen hammashoidon vastaanottokäynnit ovat terveyskeskuksissa vähentyneet noin kolmannekseen tavanomaisesta. Yksityisessä suun terveydenhuollossa käynnit ovat vähentyneet noin puoleen.

Suun terveydenhuollossa painaa jo huoli hoitamattomista sairauksista, niiden etenemisestä ja vaikutuksista myös kokonaisterveyteen sekä koronatilanteen myötä kasvavista potilasjonoista.

Suurimmassa osassa keskussairaaloita ja kuntia/kuntayhtymiä kiireetöntä hoitoa onkin jo lisätty tai aletaan nyt lisätä hallitusti. Paikoin kiireetöntä tehty koko ajan, esimerkiksi YTHS:llä.

 Koronatilanne on lisännyt etäpalvelujen käyttöönottoa myös suun terveydenhuollossa. Nyt toimiviksi todetut palvelut otetaan varmasti monin paikoin myöhemmin osaksi normaalipalveluvalikoimaa.

 Alueilla tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä on jaettu sairaanhoitopiirien suun terveydenhuollon johdon järjestämissä yhteistyökokouksia alueensa kuntien vastaavien/ylihammaslääkärien kanssa. Tapaamisissa on valmisteltu yhteisiä ohjeita, valmiussuunnitelmaa ja luotu hoitopolkuja. Kuntia ja yksityisen sektorin toimijoita on myös kannustettu tekemään alueellista yhteistyötä hoidon toteutuksen suunnittelussa.

 Koska hammashoidon palvelujen käytön kynnys on kasvanut koronan myötä, väestölle tulee myös kunnissa tiedottaa kaikista turvallisuuden varmistamiseksi tehdyistä toimista, STM korostaa.

 

Ei tietoa työperäisistä tartunnoista

Suun terveydenhuollossa ei ole STM:n mukaan tähän mennessä todennettu yhtään suun terveydenhuollon vastaanotolla tapahtunutta koronatartuntaa, eikä aerosolien aiheuttamaa työperäistä altistumisista Suomessa tai kansainvälisesti. Suomessa kaikki henkilöstön todetut tartunnat ovat olleet pääosin peräisin vapaa-ajalta, ja niitä on ollut erittäin vähän.

Toistaiseksi aerosoleja tuottavia toimenpiteitä ei hammashoidossa kuitenkaan suositella, vaikka varotoimin tartuntariski tätä kautta vaikuttaisi olevan vähäinen.  Tutkimustieto aiheesta on silti vielä hyvin rajallista.

Koronakriisin keskellä henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen on erityisen tärkeää. Tukea tarvitsevat nyt etenkin korvaavissa tehtävissä olevat ja koronapäivystyksissä työskentelevät.

 

(Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian aikana: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-sosiaali-ja-terveydenhuollon-kriittiset-palvelut-covid-19-epidemian-aikana )

Lue myös
Etsitkö näitä?