Post

VertaisarvioituKiilteen valkolaikkujen hoito kiinteäkojepotilailla

13.9.2018Susanna Mäkelä, Merja Laine, Anna-Liisa Svedström-Oristo

Lähtökohdat

Valkolaikkujen ehkäisyyn ja hoitoon kiinteäkojehoidon yhteydessä ei ole yhtenäistä suositusta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittiin kysely, jolla selvitettiin suomalaisia toimintatapoja. Tavoitteena oli laatia yhteenveto suosituksista.

Menetelmät

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin vuosina 2010−2016 julkaistuja englanninkielisiä artikkeleita PubMed-, Web of Science- ja Scopus-tietokannoista. Sähköisesti toteutetussa kyselytutkimuksessa analysoitiin valkolaikkujen ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä käytäntöjä.

Tutkimusaineiston muodostivat Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian Ortodontian jaoston jäsenet (n = 228), joista tutkimukseen osallistui 73 henkilöä (32 %).

Tulokset

Kyselytutkimuksen perusteella valkolaikkujen ehkäisyssä käytetyimmät toimenpiteet ovat omahoidon opetus, lisäfluorin käyttösuositus sekä lasi-ionomeerisementin käyttö ortodonttisten renkaiden kiinnityksessä.

Hoitokeinoista suositaan erityisesti fluorilakkausta ja CPP-ACP-tahnaa; kirjallisuudessa esiteltyjä invasiivisia tekniikoita ei käytetä.

Johtopäätökset

Käytettävät toimenpiteet valkolaikkujen ehkäisyssä ja hoidossa vastaavat tutkimuksissa toimiviksi havaittuja menetelmiä. Aiheesta on kuitenkin rajallisesti tutkimustietoa, ja osa tuloksista on ristiriitaisia.

Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina, koska kyselytutkimuksen osallistumisprosentti on pieni. Lisätutkimukset valkolaikkujen ehkäisystä ja hoidosta ovat tarpeen.

Kirjoittajat

Susanna Mäkelä, HLK
Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos
susannam@windowslive.com

Merja Laine, dosentti, HLT, EHL (kariologia)
Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Anna-Liisa Svedström-Oristo, dosentti, HLT,EHL (oikomishoito)
Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Kirjoitus perustuu Susanna Mäkelän hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Suom Hammaslääkäril 2018; 10: 22-29
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Prevention and treatment of white spot lesions in orthodontic fixed appliance patients

This thesis consists of two parts: a literature review and a questionnaire survey. The aim of the review was to present available evidence of methods used for the prevention and treatment of white spot lesions in patients with fixed orthodontic appliances. The aim of the questionnaire was to gather data and compare the methods used in Finland with those preferred in the literature.

The review includes studies published in English between 2010 and 2016. The questionnaire was sent electronically to members of the Orthodontic Division of the Finnish Dental Society Apollonia. A total of 73 members (32 %) participated in the survey.

According to the results, the most common methods for preventing white spot lesions were to train patients to attain good oral health, the application of fluoride varnish and the use of glass-ionomer cement in cementing orthodontic bands. In the treatment of white spot lesions, especially fluoride varnish and casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPPACP) were used.

The prevention and treatment of white spot lesions in Finland mostly include methods that have shown promising results in scientific studies. However, there is still a lack of comprehensive evidence supporting the results.

Lue myös
Etsitkö näitä?