Post

VertaisarvioituHygienian merkitys antibioottiresistenssin ehkäisyssä

3.2.2020Tove Larsen, Anne Kjerulf, Bodil Lund

Viime vuosina on laadittu kansainvälisiä ja kansallisia strategioita resistenttien bakteerien leviämisen ehkäisemiseksi, ja yksi tavoitteista on tartunnantorjunnan parantaminen tehokkailla hygieniatoimenpiteillä. Länsimaissa tämä koskee erityisesti terveydenhuoltoa, mukaan lukien suun terveydenhuolto.

Suusta on eri tutkimuksissa todettu löytyneen vain harvoin moniresistenttejä enterobakteeri- ja enterokokkikantoja. Sen sijaan MRSA:ta (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus) on todettu lukuisia tapauksia. Niin ikään hammaslääkärin vastaanotoilla on osoitettu tapahtuneen MRSA-tartuntoja, ja osassa tapauksia tartunnasta on seurannut infektio.

Suuontelon normaaliflooran bakteerien resistenssi on myös kasvava ongelma. Tartuntojen leviämisen ehkäisystä on huolehdittava estämällä bakteerien siirtyminen niin suusta kuin iholta ja käsistä eteenpäin. Tämä saavutetaan noudattamalla hyviä perushygieniakäytäntöjä eli niin kutsuttuja tavanomaisia varotoimia. Näihin kuuluvat mm. oikeaoppinen käsihygienia sekä henkilökohtaisten suojainten käyttö.

Instrumenttien ja välineiden puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin lisäksi on kiinnitettävä huomiota pintahygieniaan. Huolellisella siivouksella ja pintojen desinfioinnilla estetään resistenttien bakteerien kertyminen pinnoille.

Lyhyesti sanottuna resistenttien bakteerien leviämistä voidaan suun terveydenhuollossa ehkäistä noudattamalla parhaalla mahdollisella tavalla yleisesti hyväksyttyjä tartunnantorjunnan periaatteita.

Kliininen merkitys

Antibiooteille resistenttien bakteerien tarttuminen hammashoidossa lisää kantajien määrää sekä resistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden riskiä. Siten tarve laajakirjoisten antibioottien käytölle kasvaa.

Pohjoismaiden hammaslääkärit voivat vaikuttaa tämän kehityksen hidastamiseen tiukentamalla antibioottien määräämisen indikaatioita sekä noudattamalla huolellisesti hyviä hygieniakäytäntöjä kaikessa hammashoidossa.

Perushygieniatottumuksilla, kuten huolellisen käsihygienian noudattamisella, henkilökohtaisten suojainten käytöllä ja instrumenttien puhdistuksella, desinfioinnilla ja steriloinnilla sekä ehkäisemällä resistenttien bakteerien kertyminen pinnoille perusteellisella siivouksella ja pintojen desinfioinnilla, hidastetaan tehokkaasti resistenttien bakteerien leviämistä yhteiskunnassa.

Kirjoittajat

Tove Larsen, lektor, ph.d., Tandlægeskolen, Københavns Universitet, Danmark
tla@sund.ku.dk

Anne Kjerulf, overlæge, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, Danmark
alf@ssi.dk

Bodil Lund, professor, med.dr., Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Norge
Avdelningen for Kjevekirurgi, Haukelands Universitetssykehus, Bergen, Norge
Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Sverige
Bodil.lund@uib.no

Käännös: Kristiina Oikarinen

Suom Hammaslääkäril 2019; 11: 38-44
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Preventing antibiotic resistance by infection control

The spread of resistant and multi-resistant bacteria is a problem of worldwide concern, and prevention calls for both an international and a local effort.

Recently, international and national strategies for preventing the spread of resistant bacteria have been developed, and one of the goals is to improve infection control through efficient hygienic efforts. In the western part of the world the efforts should especially include health services, including dental clinics.

Studies have identified a few multi-resistant Enterobacteriaceae and Enterococcus species in the oral cavity, but a greater number of MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). The transmission of MRSA and even subsequent infection have been proven.

Resistance in the resident oral microflora is also an increasing problem. The prevention of such incidents must include blocking bacterial transmission from the oral cavity, as well as the skin and hands. This is achieved by basic hygiene measures, including the performing of correct hand hygiene procedures and the use of personal protective equipment.

Further, apart from the cleaning, disinfection and sterilization of dental instruments interventions, such as cleaning and surface disinfection, the focus should be on the prevention of the building up of reservoirs of resistant bacteria at the dental clinic.

In short, preventing the spread of resistant bacteria is achieved by an optimal inclusion of the guidelines for general infection control when planning and performing the treatment of all patients at the dental clinic.

Lue myös
Etsitkö näitä?