Post

KoronavirusHengityssuojainten saatavuus ei ole parantunut

28.5.2020Heli Mikkola
istock-1211203229_ffpmaski_ja_suojakasineet
(Kuva: iStockphoto)

Parin viime viikon aikana suojavarusteiden käyttömäärät näyttävät vakiintuneen, arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriön 20.5. julkaisemassa tilannekuvassa. Suunterveydenhuollon tilannetta tarkasteltiin keskiviikkona 27.5.

– Suunterveydenhuollossa suojavarusteiden saatavuus vastaa yleistä tilannekuvaa. Hammastarvikeliikkeillä on varastoissaan suojavarusteita ja uusia eriä tunnetuilta toimittajilta on saatu maahan, toteaa lääkintöneuvos Merja Auero sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Kotimainen visiirituotanto on käynnistynyt, ja nyt on hyvin saatavilla myös visiirejä, joita voidaan käyttää luuppien kanssa, Auero sanoo.

Työn erityisluonteen takia suojavarusteiden merkitys korostuu suunterveydenhuollossa. Saatavuuden hienoinen paraneminen tukeekin mahdollisuutta kiireettömän hoidon avaamiseen.

– Suojavarusteiden riittävyys on sekä työ- että potilasturvallisuuden keskeinen elementti, korostaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

– Suunterveydenhuollossa on turvallista käydä, kun asianmukaisia suojavarusteita on riittävästi. On myös tärkeää, että niiden käytöstä annettuja ohjeita noudatetaan.

 

Vain visiirien saatavuus on erinomainen

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin. Kirurgisia suu-nenäsuojaimia kuluu tällä hetkellä lähes miljoonan kappaleen vuorokausivauhtia. Sairaaloissa määrästä käytetään puolet, noin 450 000 kappaletta vuorokaudessa, ja toinen puoli muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan käytettävän 22 000–62 000 kappaletta vuorokaudessa. Suojavaatteiden osalta käyttötarvearvio on 100 000–150 000 kappaletta vuorokaudessa.

STM:n toukokuussa kokoaman tilannekatsauksen mukaan kirurgisten suu-nenäsuojainten ja suojavaatteiden saatavuus on parantunut, muiden suojavarusteiden osalta tilanne on ennallaan. Ainoastaan suojavisiirien riittävyyttä kuvataan erinomaiseksi. Eri suojainten riittävyyttä kuvataan asteikolla erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä tai heikko.

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys luokitellaan tällä hetkellä hyväksi, kun se aiemmin oli kohtalainen. Hankintatilanne maailmalla on parantunut kahden viikon takaiseen verrattuna ja tuotanto on käynnistynyt myös kotimaassa. Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on ennallaan eli kohtalainen. Huoltovarmuuskeskus neuvottelee kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista. Myös kotimaisten, tuotantoa aloittelevien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja tilauksia on myös jo tehty.

Suojavaatteiden tilanne on muuttunut heikosta välttäväksi. Suojakäsineiden tilanne on ennallaan eli hyvä. Suojavisiirien tilanne on edelleen erinomainen. Kotimaiset yritykset ovat käynnistäneet suojavisiirien valmistuksen ja toimitukset sairaanhoitopiireille.

Suomessa yliopistolliset keskussairaalat, sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset yritykset tekevät noin 90 prosenttia suojavarusteiden hankinnoista. Näitä ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen ostoilla.

STM päivittää tilannekuvaa kahden viikon välein.

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?