Post

KoronavirusHallitus esittää laajennusta koronarokottamisen korvaamiseen

26.2.2021Anu Tilander

Hallitus esittää koronarokottamisten korvaamisen laajentamista työterveyshuollossa.

Lakiesityksen mukaan sairausvakuutuslakia muutettaisiin väliaikaisesti niin, että sairaanhoitokorvauksiin lisättäisiin koronarokottamisen korvaustaksa. Korvauksen suuruus olisi 10 euroa. Lisäksi korvattaisiin rokotuksiin tehdyt matkat. Matkakustannuksen korvaus koskisi sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjä rokottamisia.

Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa vuoden 2021 loppuun.

Esityksen tavoitteena on helpottaa työnantajien mahdollisuuksia antaa rokottaminen työterveyshuollossa tehtäväksi, jos kunta näin haluaa.

Kokonaisvastuu rokottamisesta säilyisi kunnilla

Kokonaisvastuu rokottamisesta olisi edelleen kunnilla, ja kunnat päättävät rokotussuunnitelmissaan muiden tahojen osallistumisesta rokottamiseen. Valtio vastaa rokotteiden hankinnasta ja kunnat järjestämisvastuulleen kuuluvasta jakelusta.

Tällä hetkellä Kela korvaa koronarokotteiden rokottamistoimenpiteiden kustannuksia työnantajille työterveyshuollon korvausten korvausluokan I kautta.

Jatkossa Kela voisi korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset vaihtoehtoisesti sairaanhoitokorvausten kautta.

Koronarokottamisen korvaus voitaisiin maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveyshuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jäisi rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?