Post

Oma järjestöErikoishammaslääkäri kokeilee siipiään tutkijana apurahan turvin

9.4.2021Laura Kimari

Apollonia, Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat tänä vuonna yhteensä 186 000 euroa apurahoja 36 hammaslääketieteen tutkijalle tai opiskelijalle. Summa oli edellisiä vuosia pienempi paljolti siksi, että opiskelija-apurahahakemuksia tuli vähemmän.

Tämänkeväiset hammaslääkärijärjestöjen apurahojen saajat julkistettiin perinteiseen tapaan Apollonia Symposiumin yhteydessä. Muutoin apurahakierros ei ollut järin perinteinen.

– Opiskelija-apurahahakemuksia tuli lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2019, mikä luultavasti johtuu pandemiasta, toteaa Apollonian asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja, professori Pertti Pirttiniemi.

– Kun opiskelijat ovat joutuneet jo yli vuoden tekemään opinnot etänä, eivät he pääse normaalilla tavalla integroitumaan opiskelija- eivätkä yliopistoyhteisöön.

Erityisesti aloittelevan tutkijan on myös vaikea tehdä tutkimustyötä etänä.

Apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 69. Apurahoja myönnettiin 36 tutkijalle, joten myöntöprosentti oli 55. Apurahajaossa painottuu nuorten ja aloittelevien tutkijoiden tukeminen, koska heidän on vaikeampi saada rahoitusta muualta. Apurahansaajien joukossa on kuitenkin myös kokeneita tutkijoita.

Pirttiniemi toteaa, että valtaosa hakemuksista oli hyvätasoisia, mutta moni sinänsä hyvä hanke kompastuu edelleen vältettävissä oleviin virheisiin.

– Kymmenkunta hakemusta jouduttiin hylkäämään vaadittavien eettisten lupien puuttumisen takia.

Hammaslääkärijärjestöjen apurahajaossa pyritään tasapuolisuuteen eri tutkimusalojen välillä.

– Toisilta tutkimusaloilta kuitenkin tulee paljon hakemuksia, kun taas esimerkiksi suunterveyteen ja terveyskäyttäytymiseen tai suukirurgiaan liittyviä hakemuksia saamme valitettavan vähän.

Tutkimustyötä tuoreilla aivoilla

Päätoimisen tutkimustyön mahdollistavia, Suomen Hammaslääketieteen Säätiön jakamia Nuoren tutkijan apurahoja jaettiin tänä vuonna peräti neljälle tutkijalle, kun aiempina vuosina niitä on jaettu kaksi. Samalla mahdollistettiin apurahakauden puolittaminen, jolloin myönnetty apurahasumma on 12 00 euroa.

Ainoan kokovuotisen Nuoren tutkijan apurahan (21 500 euroa) sai tänä vuonna ortodontian EHL Matti Hannula Oulun yliopistosta. Hannula tekee väitöstutkimusta aiheenaan oikomishoidon ajoituksen vaikutus distaalipurennan hoitoon ja hoitotuloksiin. Satunnaistetussa seurantatutkimuksessa verrataan muun muassa niskavetohoidon aloitusiän vaikutusta myöhemmän hoidon kulkuun, hoidon lopputulokseen ja kustannusvaikutuksiin.

– Motivaatio tutkimuksen tekoon nousee kliinisestä työstä: kun me oikomishoidon tekijät osaamme käyttää niskavetoa mahdollisimman oikea-aikaisesti, ovat hoidon teho ja kustannusvaikuttavuus mahdollisimman hyvät, Hannula toteaa.

Vuoden 2020 syksyllä erikoishammaslääkäriksi valmistunut Hannula tekee tällä hetkellä neljä päivää viikossa kliinistä työtä Oulun kaupungin Suun erikoishoidon yksikössä. Yksi päivä on varattu tutkimuksen tekoon. Apurahakauden alkaessa tutkimustyön ja kliinisen työn suhteet kääntyvät toisinpäin.

– Tähän asti olen tehnyt tutkimustyötä enimmäkseen iltaisin ja viikonloppuisin sillä kapasiteetilla, joka kliiniseltä työltä jää. Onkin mahtavaa päästä kokeilemaan, millaista on tehdä tutkimusta virkeillä aivoilla.

Apurahajaossa tukea monenlaiselle tutkimukselle

Apollonian myöntämät suurimmat tutkimusapurahat (12 000 €) saivat tänä vuonna HLL Ahmed Al-Samadi tutkimukselleen ”Fast and Reliable In Vitro and In Vivo Personalized Cancer Medicine Assays for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Patients” sekä dosentti Sufyan Garoushi tutkimukselleen ”A novel restorative approach assisted biomimetic remineralization of demineralized dentin”.

Apollonian 3 000 euron suuruisia opiskelija-apurahoja jaettiin viisi. Niitä myönnettiin esimerkiksi astmalääkkeiden ja parodontiitin yhteyttä tarkastelevaan kohorttitutkimukseen sekä refluksitautipotilaiden eroosiota tarkastelevaan tutkimukseen. 

Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto myönsi suurimman apurahansa (6 000 €) HLL Taru Aron tutkimukselle, jossa selvitetään suomalaisten kotihoitajien käsityksiä ja uskomuksia kotona asuvien ikääntyneiden suunhoidosta.

Myös yhteistyökumppanit ja kolme Apollonian jaostoa myönsivät apurahoja. Colgaten nimikkoapurahan (6 000 €) sai EHL Hanna Kangasmaa, joka tutkii hampaiden erosiivisen kulumisen ja refluksitaudin välistä yhteyttä. Samansuuruisen Planmeca Groupin apurahan sai HLL Anne-Mari Ilola, jonka tutkimusaiheena on kuva-alan ja säteilyannoksen optimointi KKTT-tutkimuksissa.

PDF-muotoinen lista kaikista tutkimusapurahojen saajista

Lue myös
Etsitkö näitä?