Post

ArtikkelitEpidemia sotki kesätyösuunnitelmia

25.5.2020Juha Korhonen ja Heli Mikkola
kalle_hamalainen
Kuopiossa opiskelevalle Kalle Hämäläiselle järjestyi kesätyöt monen mutkan kautta, mutta moni hänen kurssikaverinsa jäi ilman töitä tai kuntalupaa.

Koronaepidemia rajoituksineen vaikeutti hammaslääketieteen opiskelijoista pahimmin neljännen vuosikurssin kandien opintoja. Moni opiskelijoista on ollut vielä kesän kynnyksellä epätietoinen sekä kuntalupansa että kesätyöpaikkansa kohtalosta.

Opetusklinikoiden sulkeutuessa kaikille ei ollut ehtinyt kertyä riittävästi kliinisiä suoritteita potilastöistä, jotta heillä olisi oikeus työskennellä terveyskeskuksissa. Osa kunnista on myös perunut alustavasti sovittuja kesätöitä.

Yliopistoissa ja opetusklinikoilla on tehty paljon poikkeusjärjestelyitä, jotta kandit saisivat kuntalupansa. Helsingissä ja Turussa valtaosa nelosista onkin sen saavuttanut, mutta Oulussa ja Kuopiossa kuntaoikeudet jäävät normaalikevättä useammalta saamatta.

Itä-Suomen yliopiston neloskurssin isäntä Kalle Hämäläinen kartoitti kyselyllä kurssikavereidensa tilannetta tulevan kesän suhteen.

Hämäläinen sai vastauksen jokaiselta kurssin 44 opiskelijalta. Heistä hieman reilu kolmannes, eli 16 kandia, onnistui saamaan sekä kuntaluvan että työpaikan kesäksi.

Sen sijaan 19 opiskelijaa oli jäänyt ilman kuntalupaa. Heistä 13:lla oli jo mahdollinen työpaikka kesäksi tiedossa.

Yhdeksän opiskelijaa eli joka viides vuosikurssin opiskelija ehti saada riittävät suoritukset kuntalupaan, mutta kesätyöpaikka jäi saamatta.
Kaiken kaikkiaan tilanne on ollut hyvin sekava – Hämäläinen kuvaa omaa kevättään kesätyötilanteen kannalta vuoristoratamaiseksi.

Hän oli saanut jo viime vuoden puolella varmistuksen Siun sotelta viransijaisuudesta. Koronaepidemia toi epävarmuuden kliinisten opintojen riittävyydestä, mutta lopulta kurssi-isäntä sai tiedon hyväksytystä kuntaluvasta.

Iloa kesti hetken, kunnes Siun sote ilmoitti sulkevansa kiireettömän hammashoidon heinäkuun puoleen väliin saakka, ja sovittu kesätyö näytti jälleen epävarmalta. Lopulta Hämäläinen sai kuitenkin tiedon, että Joensuussa olisi asema auki ja tarvetta kandeille, joten tilanne kääntyi onnellisesti. Iloa varjostaa kuitenkin opiskelukaverien kokemukset.

– Kun on seurannut ainejärjestön puheenjohtajana sekä vuosikurssin isäntänä pettymyksiä ja kipuilua hylsypäätöksen edessä sekä pitkään odotetun kandikesän peruuntumisen osalta, on itselläkin vääntänyt aika kovasti rintaa. Tämä tarkoittaa monelle kovaa kolausta taloudellisesti, mutta myös valtavan tärkeän kliinisen työn harjoittelumahdollisuuden menetystä.

Toukokuun puolivälissä Kuopiossa suunniteltiin opetusklinikan avaamista pienryhmätyöskentelyä varten, joten osa voi saavuttaa kuntaluvan vielä ennen kesäkuun loppua. Työpaikan löytyminen jäänee silti monilla haaveeksi.

Harjoittelupaikkaa ei voi perua

Hammaslääkäriliittoon on tullut keväällä runsaasti kyselyitä sekä syventävään käytännön harjoitteluun että kesätyöpaikkoihin liittyen.
Liiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen muistuttaa, että poikkeusoloista huolimatta työnantaja ei voi perua jo sovittua harjoittelupaikkaa.

– Valmiuslain perusteella tehdyillä väliaikaisilla työoikeuslainsäädännön muutoksilla ei ole vaikutusta siihen, miten sitova työsopimus tai virkasuhde syntyy. Työnantaja ei voi ilmoittaa, että peruuttaa jo sitovasti sovitut kesätyöt koronavirusepidemian perusteella.

Molempia osapuolia sitovan sopimuksen syntyajankohta riippuu siitä, otetaanko harjoittelija virka- vai työsuhteeseen. Jos kysymys on virkasuhteesta, vasta työnantajan antama kirjallinen viranhoitomääräys tekee siitä sitovan.

Työsuhde sitoo molempia osapuolia työsopimuksen tekemisestä alkaen.

– Sopimuksen tekeminen kirjallisesti on molempien etu, koska joskus voi tulla kiistaa, onko sovittu työsuhteesta vai onko ollut kyse vain alustavasta keskustelusta, Pylkkänen kertoo.

Jos työnantajalla ei ole tarjota sellaisia tehtäviä, joita syventävässä käytännön harjoittelussa on tarkoitus tehdä, mitä sitten tapahtuu?

– Työnantajalla on oikeus tarjota muita korvaavia tehtäviä, jos kliinistä työtä ei ole riittävästi. Tässä tilanteessa on varmasti tarkoituksenmukaista olla yhteydessä harjoittelupaikkaan ja neuvotella tilanteesta. On mahdollista esimerkiksi sopia työn aloittamisesta vähän myöhemmin, jolloin kliinisen työn tarjoamismahdollisuudet voivat olla paremmat, Pylkkänen sanoo.

Lue myös
Etsitkö näitä?