Tiede

VertaisarvioituEi-kirurginen parodontologinen hoito: EFP:n suositukset ja pohjoismaiset ohjeistukset

15.2.2022Eija Könönen, Bjarne Klausen, Anders Verket, Jan Derks

Eurooppalainen parodontologian kattojärjestö European Federation of Periodontology (EFP) on hiljattain julkaissut parhaaseen saatavilla olevaan näyttöön perustuvan kliinisen suosituksen parodontiitin hoidon tueksi. Suositus tukee kliinikkoa vaiheen I–III parodontiittiin liittyvien hoitopäätösten tekemisessä, ja sen tavoitteena on parantaa parodontiitin hoitoa Euroopan maissa.

Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeimmät ei-kirurgiseen parodontologiseen hoitoon (non-surgical periodontal treatment, NSPT) liittyvät preventio- ja hoitonäkökohdat. Nostamme esiin porrastetun hoitoprotokollan olennaisimmat osat eli sen 1. ja 2. askeleen sekä parodontologisen ylläpitohoidon. Porrastettu hoitoprotokolla kattaa erityyppisiä hoitomuotoja. On selvää, että parodontologinen perushoito perustuu subgingivaaliseen instrumentointiin, mutta yhtä selvää ei ole, parantavatko hoidon lisänä käytettävät menetelmät ja valmisteet hoitovastetta ja -tuloksia.

Tässä artikkelissa myös vertaamme yllä mainittuja perushoitoon liittyviä EFP:n suosituksia Pohjoismaissa käytössä oleviin suosituksiin ja ohjeistuksiin. Vertailu paljastaa vain joitakin eroja, joilla ei ole juuri kliinistä merkitystä. Lisäksi se osoittaa, että EFP:n suositukset ja pohjoismaiset suositukset vastaavat hyvin toisiaan.

Kirjoittajat:

Eija Könönen
Professor, PhD, Department of Periodontology, Institute of Dentistry, University of Turku, Turku, Finland

Bjarne Klausen
Retired dentist, Dr.odont., Copenhagen, Denmark

Anders Verket
Associate Professor, PhD, Department of Periodontology, Institute of Clinical Dentistry, University of Oslo, Oslo, Norway

Jan Derks
Associate Professor, PhD, Department of Periodontology, Institute of Odontology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Suom Hammaslääkäril 2022; 3: 36–45.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Non-surgical periodontal therapy: Recommendations by the European Federation of Periodontology and guidelines in Nordic countries

The recent clinical practice guidelines by the European Federation of Periodontology (EFP) are based on the best available evidence to be used in decision-making when treating stage I-III periodontitis patients with the intention to improve the overall quality of periodontal treatment in European countries. In the present article, we highlight the most important preventive and therapeutic aspects of the non-surgical periodontal treatment (NSPT) protocol, including the first and second steps of therapy as well as supportive periodontal therapy. This step-wise approach covers different types of interventions. While subgingival instrumentation forms a basis in NSPT, it is less clear whether adjunctive methods and agents are of benefit in an attempt to enhance treatment response and to achieve the endpoint of therapy. The aim of the present article was to compare selected EFP guidelines to be used in the NSPT protocol to those available in Nordic countries. The comparison revealed a few differences of little clinical relevance and showed that EFP and Nordic guidelines are in agreement.

Lue myös
Etsitkö näitä?