Uutiset

TyöelämäAkava otti kantaa suunniteltuihin työelämäuudistuksiin

30.10.2023Outi Hautamäki

Akava peräänkuuluttaa julkisen talouden vakauttamiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi monipuolista ja tasapainoista tarkastelua ja vuoropuhelua työelämäuudistuksista. Akavan puheenjohtajisto luovutti vetoomuksensa pääministeri Petteri Orpolle 13.10.

Akava suhtautuu hallituksen työelämälinjauksiin kriittisesti ja osin erittäin torjuvasti. Se esittää hallitukselle työlainsäädännön uudistuksiin tasapainottavia tekijöitä ja vaikeiden kysymysten ratkaisemisessa yhteistyötä eri työelämäosapuolten kanssa.

– Tavoiteltaessa kestävää työllisyyden kasvua on panostettava työelämän laadun parantamiseen. Tarvitsemme lisää työpaikkoja, joissa työntekijät voivat hyvin ja ovat tuottavia, jotta voimme pidentää työuria, lisätä tehdyn työn määrää sekä sitä kautta ratkaista julkisen talouden kestävyyden ongelmaa, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren tiedotteessa.

Akava tuo vetoomuksessaan esiin esimerkiksi, että yksilöllisen irtisanomissuojan heikentäminen ja työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat osin samoihin ihmisiin. Siksi Akava vaatii työlainsäädännön ja työttömyysturvan uudistamisen tavoitteiden ja keinojen tarkastelua kokonaisuutena.

Yhdessä jäsenliittojensa kanssa Akava ehdottaa muun muassa lisää ennakoivuutta työriitojen sovitteluun ja puolueetonta palkkatilastointia sovittelijan toimiston yhteyteen.

– Esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden käyttö ilman perustetta on erityisen ongelmallinen muutosesitys hallitukselta. Monia esityksiä pyritään viemään niin kovalla kiireellä eteenpäin, että niiden hyötyjen, haittapuolten ja yhteisvaikutusten punnitseminen on mahdotonta. Mielestämme pitää aloittaa nopealla aikataululla neuvottelut tasapainoisen ratkaisun löytämiseksi, Löfgren toteaa.

Lue myös
Etsitkö näitä?