Uutiset

PääkirjoitusYhteisellä asialla

10.3.2023Henna Virtomaa
Henna Virtomaa. (Kuva: Ismo Henttonen)

Eduskuntavaalikevät on hyvässä vauhdissa. Tarjolla on makkaraa, ilmapalloja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Puolueet ovat julkaisseet vaaliohjelmansa ja me vaalitavoitteemme. Emme elä helppoja aikoja, nyt jos koskaan tarvitaan ratkaisuja. On priorisoitava, mitkä asiat laitetaan tärkeysjärjestyksen kärkeen ja mistä luovutaan. Vaaliohjelmia kahlatessa on silti todettava, että kukaan ei lopulta kerro, miten ongelmat ratkotaan.

Pitkät laajat ohjelmat sekoittavat lopullisesti äänestäjän pään. Olisiko niin, että ”lyhyestä virsi kaunis” ja panostetaan nyt ratkaisukeskeisyyteen. Päivän sana on kustannustehokkuus, sitä meille lupaa jokainen ja lähes asiaan kuin asiaan. Olisi ehkä hyvä kirjata tavoitteet, kertoa keinot ja jättää pois kaikki ylimääräinen.

Hyvinvointialueet aloittivat lopulta melko pienellä huomiolla. Samalla otettiin merkittävä edistyksen askel, kun suun terveydenhuolto integroitiin osaksi muuta terveydenhuoltoa. Palkat vaikuttavat tulleen maksetuiksi, mutta toiminnan kehittämisessä riittää vielä rutkasti työtä. Siitä olemme liiton järjestämissä hyvinvointialuewebinaareissa saaneet jo pientä tuntumaa. Kierros on tätä kirjoittaessani loppusuoralla ja tavoittanut kiitettävän joukon hammaslääkäreitä.

Lisätalousarvio annettiin jo soten ensimmäisenä toimintakuukautena. Suun terveydenhuollon rahoitus on nyt turvattava, ja hammaslääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta on kasvatettava. Ei ole yllätys, että eduskuntavaalien vahvaksi teemaksi on nousemassa talous ja myös kysymys siitä, miten paljon sote voi maksaa? Henkilöstöpulaan ei pidä turtua. Henkilöstöä on oltava riittävästi, jotta julkisen palvelujärjestelmän yksiköt voivat noudattaa portaittain kiristyvää hoitotakuuta. Hoitojen on myös tultava valmiiksi suositusten mukaisesti. Yksityisen suun terveydenhuollon resurssit on hyödynnettävä väestön hoidossa. Ison hoitovelan purkamiseksi on kehitettävä toimivat palvelusetelijärjestelmät ja sairausvakuutuskorvausmalli.

Viime vuoden aluevaalit olivat liki täysin sosiaali- ja terveysteemaiset, ja kiinnostus palveluja kohtaan on ymmärrettävästi eduskuntavaaleissakin kovaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskeisimpien aiheiden joukossa. Suunterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Elinikäisen suunterveyden perusta luodaan lapsuudessa ja sitä ylläpidetään yhteistyössä neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Sosioekonominen asema vaikuttaa terveyteen. Tärkeää on puuttua terveyden eriarvoisuuteen: terveyseroja tulee kaventaa. Huono-osaisimmillakin on mahdollisuus käyttää suun terveydenhuollon palveluja, jos asiakasmaksuja pienennetään. Suun ja hampaiden sairaudet haittaavat elämää monin tavoin, ja suunterveydellä on tutkitusti yhteys moniin pitkäaikaissairauksiin. Valtion on tuettava entistä vahvemmin kunnissa tapahtuvaa terveyttä edistävää toimintaa. Suunterveys on otettava mukaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden terveyden edistämisen ohjelmiin.

Asenne ratkaisee, mutta löytyykö tahtoa? Kannattaa siis haastatella ehdokkaita, kysyä miten suhtaudut suunterveyteen. Onko sinulla jo ehdokas, joka on liikenteessä yhteisellä asialla?

Henna Virtomaa
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?