På svenska

PääkirjoitusVärlden förändras – fortbildning blir viktigare

23.10.2020

Temat för årets tandläkardagar, Maailma muuttuu – världen förändras, är väldigt aktuellt.

Apollonias fortbildningsutskott valde temat vid ett möte i januari, inspirerade av det nya decenniet. Vem kunde väl ha anat hur framtiden skulle se ut: redan i mars gjorde COVID-19-pandemin att både vår vardag och vårt arbete förändrades markant. På våren gjorde Apollonias kansli och fortbildningsutskott i all hast upp en läsordning för framtidens fortbildning. Det krävde ett hopp utanför den egna bekvämlighetssfären, nya färdigheter, och en stor nypa positiv attityd.

Förändringen gör att vi måste utvärdera och utveckla vårt kunnande. Tandläkarorganisationerna rekommenderar att vi systematiskt utvecklar våra fackkunskaper, och det är en god utgångspunkt när vi kartlägger vårt behov av tilläggskunskap, och gör upp en plan för hur vi systematiskt ska utveckla vårt kunnande. Tandläkaryrket är väldigt krävande, och hela branschen förändras snabbt också under alldeles normala tider – och vi borde använda 8–9 fortbildningsdagar per år till att uppgradera våra kunskaper. Aktuella kunskaper och färdigheter får oss att må bättre på jobbet, och det har man också beaktat i det nya Läkaravtalet. I en bilaga till avtalet nämns tillräckliga fortbildnings- och konsultationsmöjligheter, och en systematisk utveckling av kunskapsnivån, som en konkret helhet. COVID-19-pandemin tvingade många mottagningar att stänga på våren, och så mycket som en miljon tandläkarbesök blev inte alls av. För att bli av med den eftersläpningen behöver vi kunnig och välmående personal, och ett nytt sätt att se på arbetets innehåll. Nu har arbetsgivarna ett strålande tillfälle att stanna upp tillsammans med personalen för att kartlägga kunskapsnivån, och tänka igenom vilka färdigheter man kommer att behöva i framtiden.

Förändringarna har lett till att digitala funktioner har tagit ett stort kliv framåt. Kanske det nu skulle vara dags att kliva bort från vår åtgärdscentrerade vårdkultur. Man måste våga ifrågasätta hur åtgärdscentrerad tandvården är, och verksamhetens spets borde förutom prevention och tidig diagnostik vara en satsning på kvalitet. När vi åtgärdar eftersläpningen i vården borde resurserna koncentreras på sådant som det finns belägg för att har en positiv hälsoeffekt. Rekommendationerna om god medicinsk praxis utgör en god grund för detta. Om hela vårdteamet känner till rekommendationerna och arbetar för att förverkliga de gemensamma målsättningarna, blir vården den riktiga. På det sättet uppfyller man också patienternas förväntningar. Apollonias nya videokurser är ett bra sätt att tillsammans med hela vårdteamet fördjupa sig i innehållet i rekommendationerna om god medicinsk praxis. Glöm inte heller att informera patienterna om rekommendationernas patientversioner.

Distansfortbildning i form av webbinarier och nät- och videokurser kommer att vara en viktig del av Apollonias utbud av fortbildning också i fortsättningen. Vi har fått en mängd positiv feedback angående distansfortbildningen: det är lätt att delta i webbinarierna, också hemma i soffan, med yllesockor på fötterna, och alla i hela landet är i samma situation när man inte behöver investera pengar och tid i resor. De nya webbinarie- och nätkursinspelningarna gör också att man kan välja när det passar en själv bäst att delta i fortbildningen. Jag har med stor glädje följt med hur aktiva diskussioner webbinarierna har gett upphov till. Det är klart att vi saknar möjligheterna att träffa kolleger och att diskutera ansikte mot ansikte. Den tiden kommer igen.

Framtiden tillhör de nyfikna, skriver den unga futuristen Perttu Pölönen i sin bok Tulevaisuuden lukujärjestys (Framtidens läsordning). Vid öppningen av de första virtuella Tandläkardagarna i Apollonias historia får vi höra Pölönens tankar om framtidens utmaningar och möjligheter. En ständig inlärning och nya infallsvinklar betonas i tider av förändring – kom modigt med, och delta i den virtuella fortbildningen. Låt oss vara nyfikna tillsammans.

Lue myös
Etsitkö näitä?