Ihmiset

PalkitutVäestöterveystutkija Liisa Suominen palkittiin Apollonia-palkinnolla

17.5.2024Annika Nissinen
– Yksin ei tutkimustyötä tee kukaan, en minä ainakaan!, toteaa tänä vuonna Apollonia -palkinnolla palkittu Liisa Suominen. Hän haluaakin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan, joiden kanssa on saanut oppia ja tehdä töitä. Kuva: Ismo Henttonen.

Apollonia-palkinto on myönnetty tänä vuonna tunnustuksena pitkästä ja arvostetusta urasta hammaslääketieteellisten väestötutkimusten parissa Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon professori Liisa Suomiselle.

Suomisen tutkimustyö on keskittynyt laajoihin kansallisiin väestötutkimuksiin, joissa on selvitetty aikuisten suusairauksien esiintymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä suun tervey­denhuollon palvelujen käyttöä. Tutkimustuloksia on hyödynnetty suun terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa ja organisoinnissa, näihin liittyvien uudistusten arvioinnissa, tiedolla johtamisen apuna ja myös hoitotyössä muun muassa Käypä hoito -suositusten kautta.

Terveydenhuollon alaan kuuluva tutkimustyö on ollut keskiössä koko Suomisen uran.

– Jatko-opintoja ja tutkimustyötä on alusta asti vienyt eteenpäin kysymys: mitä merkitystä kaikella on väestö­tasolla, kertoo Suominen.

Suominen kiinnostui kansanterveystieteestä jo hammaslääketieteen opintojen aikana (HLL 1987) ja palasi opiskelemaan terveydenhuoltoa työskenneltyään vuoden hammaslääkärinä. Hän valmistui terveydenhuollon maisteriksi painotusalanaan terveydenhuollon hallinto 1994 Helsingin yliopistosta. Suominen toimi jo tuolloin projektitutkijana Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa (Stakes).

Opinnot jatkuivat, ja hän valmistui terveydenhuollon erikoishammaslääkäriksi 1998 ja hammaslääketieteen tohtoriksi vuonna 2001 Turun yliopistosta. Rinnalla kulkivat työt erikoistutkijana ensin Kansanterveyslaitoksella (KTL) ja sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Menestyksekkään tutkijanuransa merkkipaaluksi hän nostaa Terveys 2000 -terveystutkimuksen.

– Terveys 2000 -tutkimus avasi minulle hyvin koko monimuotoisen väestötutkimuskoneiston. Pääsin tekemään sekä tutkimukseen kuuluvaa kliinistä suunterveystutkimusta että analysoimaan laajoja aineistoja. Kiinnostava työ on jatkunut seurantatutkimuksissa – nyt Terve Suomi -tutkimusprojektissa.

Uusien tutkijapolvien tukena

Suominen siirtyi yliopistomaailmaan 2009 ja jatkoi tutkimustyötään ensin sosiaalihammaslääketieteen professorina Turun yliopistossa. Vuodesta 2012 hän on toiminut Itä-Suomen yliopiston suun terveydenhuollon professorina ja vuodesta 2014 hammaslääketieteen yksikön johtajana. Nyt hän haluaa olla auttamassa uusia tutkijasukupolvia yli aloituskynnyksen ja tarjota laajat verkostonsa muidenkin käyttöön.

– Professorina ja ohjaajana tärkein roolini on mahdollistaa nuorten tutkijoiden työ. Olen saanut olla keräämässä laajoja aineistoja ja nyt haluan mahdollistaa, että aineistojen pariin päästään. On tärkeää, etteivät tietosuojakysymykset ja byrokratia estä tutkimustyötä, korostaa Suominen.

Suominen myös muistuttaa, että hammaslääketieteellisen tutkimuksen tulee tehdä yhteistyötä laajasti lääketieteen ja muiden alojen kanssa. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin painottaa, että hyvä suunterveys on itseisarvo, eikä sen merkitystä pidä määrittää sen kautta, onko suusairauksilla vaikutusta yleisterveyteen.

Apollonian hallituksen myöntämää Apollonia-palkintoa (10 000 €) on jaettu vuodesta 1997, ja tänä vuonna palkinto myönnettiin 15. kerran. Suominen on erityisen kiitollinen siitä, että alan merkittävimmällä palkinnolla kunnioitetaan väestötutkimustyötä.

– Palkinto lämmittää kovasti henkilökohtaisesti, mutta on myös suuri tunnustus arvokkaiden väestöaineistojen keräämistyölle.

Palkinto luovutettiin Apollonian ja Duodecimin yhteisessä Äyräpää symposiumissa 10.4.2024.

Lue myös
Etsitkö näitä?