Uutiset

Terveyden edistäminenUusi tietokanta avuksi neuvoloihin

6.4.2022Outi Hautamäki

NEUKO-tietokanta tarjoaa tervey­denhoitajille tietoa suunterveydestä, siihen liittyvästä terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksissa esille otettavista suunterveysasioista.

THL:n julkaisema tietokanta voisi myös olla isona apuna suun terveydenhuollon ja neuvoloiden yhteistyössä.
Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntija Hannu Hausen pitää erittäin tärkeänä, että hammaslääkärit tietäisivät, millaisia suunterveyteen liittyviä asioita neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimivien on määrä ottaa puheeksi eri tilanteissa.

– Parhaimmillaan NEUKO-tietokannan hyödyntäminen voisi johtaa paikalliseen dialogiin suun terveydenhuollon ja neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon välillä ja edesauttaa suunterveyttä koskevien asioiden puheeksi ottamista niissä. Hyvässä lykyssä terveysohjausta saavien elinikäinen suunterveysperustakin voisi vankistua.

Hammaslääkäriliitto tekee myös yhteistyötä Terveydenhoitajaliiton kanssa elinikäisen suunterveyden perustan luomiseksi varhaislapsuudesta saakka.

– Varhaislapsuudessa luotavan suunterveysperustan merkitystä on pidetty esillä mm. yhteisissä mielipide- ja blogikirjoituksissa ja keskustelussa STM:n edustajien kanssa. Vaikuttamistyö jatkuu, kertoo liiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Terveysportissa julkaistu NEUKO-tietokanta kattaa päivitettynä STM:n vuonna 2004 julkaiseman Lastenneuvola lapsiperheiden tukena -oppaan ja THL:n Neuvolaikäisten lasten suun terveyden edistäminen -oppaan tiedot. Molempien päivitystä on kovasti kaivattu.

Tietokannassa luetellaan kattavasti, mitä kaikkea odottavien äitien, lasten sekä koululaisten ja opiskelijoiden terveydestä tulee käydä läpi, ja se sisältää uusinta tietoa, ohjeistuksia, suosituksia sekä lomakkeita. NEUKOn avulla ammattilaisten on mahdollista toteuttaa mm. määräaikaiset terveystarkastukset yhdenmukaisesti.

Kaikille avoin ja maksuton NEUKO-tietokanta on Terveysportissa: www.terveysportti.fi/apps/dtk/nko.

Lue myös
Etsitkö näitä?