Ihmiset

ApolloniaUusi Hammaslääketieteen tietokanta avattu

14.6.2024Sanni Räsänen
Tieteellisen päätoimittajan, professori Päivi Mäntylän mukaan uutta Hammaslääkärin käsikirjaa voi mainiosti suositella käytettävän jatkossa myös oppimateriaalina. (Kuva: Ismo Henttonen)

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja Kustannus Oy Duodecim aloittivat vuonna 2023 hammaslääketieteen sisältöjen päivittämisen Terveysportissa.

Terveysportin Hammaslääketiede-tietokannan sisällöstä vastaa Apollonia. Päätoimittajana toimii Apollonian hallituksen jäsen, professori Päivi Mäntylä. Lisäksi päivitystiimi koostuu suuresta joukosta hammaslääketieteen asiantuntijoita.

– Suomen kielellä on saatavilla vain vähän materiaalia hammaslääketieteestä. Tämä on ainut teos, joka kattaa kaikki hammaslääketieteen osa-alueet. Merkitys on suuri hammaslääkärikunnan, kliinikkohammaslääkärien sekä opiskelijoiden kannalta, sanoo Mäntylä.

Sisältöjen päivitys on aloitettu kevään 2024 aikana. Päivitystyön lopputuloksena Therapia Odontologica korvautuu uudella Hammaslääkärin käsikirjalla.

Sisältöjen päivitys toteutetaan vuosina 2024–2026. Vuoden 2026 loppuun mennessä kaikki sisällöt on päivitetty, ja päivitystä jatketaan tämän jälkeen kolmen vuoden sykleissä. Näin pidetään huoli siitä, että tietokannassa olevat tiedot eivät pääse vanhenemaan ja kollegat voivat luottaa Hammaslääketieteen tietokantaan ajantasaisena lähteenä.

– On varsin tärkeää, että teksti on ajantasaista, Mäntylä kommentoi.

Jatkossa Hammaslääkärin käsikirjaa voi myös käyttää oppikirjamaisesti. Uusia artikkeleita on jo julkaistu uudessa Hammaslääkärin käsikirjassa. Päivitetyt sekä uudet artikkelit julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat.

Artikkelit ovat lyhyitä ja rakenteeltaan yhtenäisiä, jotta olennaiset tiedot löytyvät helposti niitä tarvitsevalle. Artikkelit eivät pureudu liian syvällisesti erikoisalakohtaisiin teemoihin, vaan pysyvät pääosin yleishammaslääkärin tarvitsemalla tasolla. Karsimalla liian pitkälle menevää erikoisalakohtaista informaatiota parannetaan luettavuutta. Myös hakutoimintoa tullaan parantamaan.

Hammaslääkärin käsikirjasta rakennetaan kaikkia perustyötä tekeviä kliinikoita, hammaslääketieteen opiskelijoita, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia palveleva teos. Tarkoituksena on tarjota ajantasaista, luotettavaa ja tutkittua tietoa yhdessä paikassa.

Hammaslääkäripäivillä 6.–8.11.2024 pääsee myös tutustumaan ja saamaan opastusta uuteen tietokantaan Apollonian messuosastolla.

Hammaslääkärin käsikirjan päivitystyön koordinaattoreina toimivat professori Päivi Mäntylän lisäksi HLT, EHL Anja Kotiranta, dosentti, EHL, LL Johanna Uittamo, EHL Katri Palo, professori Janna Waltimo-Sirén ja dosentti, EHL Ritva Näpänkangas.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?