Post

VertaisarvioituUniapneakisko-opetus hammaslääketieteen perusopetuksessa

10.9.2021Senni Vainikainen, Minna Kämäräinen, Minna Silventoinen, Timo Peltomäki, Tiina Ikävalko

Lähtökohdat
Tarkoituksena oli kuvailla Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opetukseen kuuluvaa uniapneakiskohoitoprosessia, esitellä potilasmateriaalia ja tutkia hoidon vaikuttavuutta.

Menetelmät
Tutkimuksen materiaali koostui 202 lähetepotilaasta, joiden uniapnea- tai kuorsauskiskohoito oli toteutettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hammaslääketieteen opetusklinikalla vuosina 2013–2018. Tiedot kerättiin Uranus-potilastietojärjestelmän teksteistä.

Tulokset
Opetusklinikalla hoidetuista potilaista 81 %:lla diagnoosina oli obstruktii­vinen uniapnea ja 19 %:lla kuorsaus. Lähes kaikkien uniapneapotilaiden tautimuoto oli lievä. Uniapneakisko valmistettiin 188 potilaalle. Suurimmalle osalle potilaista (71 %) uniapneakiskohoito oli uniapnean ensimmäinen hoitomuoto. Potilaista 69 % koki subjektiivisesti hyötyvänsä uniapneakiskohoidosta. Uniapneakiskon käytössä esiin tulleista ongelmista yleisimmät olivat hampaiden arkuus (27 %) ja leukaniveloireet (21 %).

Johtopäätökset
Kokemustemme perusteella uni­apneakiskohoidon käytännön opettaminen soveltuu hyvin hammas­lääketieteen peruskoulutukseen.

Kirjoittajat

Senni Vainikainen, HLK
Itä-Suomen yliopisto

Minna Kämäräinen, EHL, kliininen opettaja
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala

Minna Silventoinen, HLL
Itä-Suomen yliopisto

Timo Peltomäki, professori
Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto

Tiina Ikävalko, EHL, HLT, kliininen opettaja
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala

Suom Hammaslääkäril 2021; 10: 26–31.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Oral appliance treatment for sleep apnea at the dental teaching clinic in Kuopio during the period 2013–2018

The aim of the study: The purpose was to describe the oral appliance treatment for the obstructive sleep apnea process used in the teaching of dentistry at the University of Eastern Finland, to present patient material and to study the effectiveness of the treatment.

Methods: The material of the study consisted of 202 referral patients whose sleep apnea or snoring oral appliance treatment had been implemented at the Northern Savonia hospital district dental teaching clinic during the period 2013–2018. Data were collected from the texts in the Uranus patient information system.

Results: 81% of the patients treated at the clinic were diagnosed with obstructive sleep apnea and 19% with snoring. The oral appliances were prepared for 188 patients. For the majority of patients (71%), oral appliances were the first treatment for sleep apnea. Most (69%) of the patients felt that they benefited from the sleep apnea treatment. The most common problems with sleep apnea were tooth soreness (27%) and temporomandibular joint symptoms (21%).

Conclusions: The results from this study indicates that the practical teaching of the oral appliance treatment for sleep apnea therapy is well suited for basic dental education.

Lue myös
Etsitkö näitä?