Uutiset

PääkirjoitusToivotaan hyvää vuotta 2023

2.1.2023Henna Virtomaa
Henna Virtomaa. (Kuva Kimmo Brandt)

”Teknologia on kehittynyt huomattavasti. Nyt edessämme on mahdollisuuksia tarjota potilaillemme parempaa ja tehokkaampaa hoitoa. Uudet menetelmät ovat helpottaneet potilaiden ja hammaslääkärien välistä vuorovaikutusta. Teknologian avulla hammaslääkärit voivat tarjota laadukkaampaa hoitoa ja parempaa asiakaspalvelua.” Ihan asiallista tekstiä tekoälyltä parissa sekunnissa, tuotettuna tehtävänannolla ”kirjoita vuoteen 2023 liittyvä pääkirjoitus Hammaslääkärilehteen”.

Tekoälystä riippumatta, oikeasti vuoden suuri muutos on, että vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Hammaslääkäriliitto on jäsentensä tukena sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa. Syksyllä aloitetut hyvinvointialueiden jäsenwebinaarit jatkuvat kevään 2023 aikana. Lisäksi seuraamme hyvien julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotojen ja -käytäntöjen vakiintumista hyvinvointialueille.

Liiton keskeinen tehtävä, vaikuttamistyö, pohjautuu asiantuntijuuteen, tutkitun tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, toimintaympäristön muutosten ennakointiin sekä laadukkaaseen valmistelutyöhön. Hammaslääkäriliitto edistää väestön mahdollisuuksia omaksua suunterveyteen liittyviä tietoja. Liitto tekee yhteistyötä eri terveysjärjestöjen kanssa. Terveyden edistämisen painopisteenä on elinikäisen suunterveysperustan luominen ja ylläpitäminen.

Suunterveyden kytkeminen tiiviisti osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on välttämätöntä. Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa. Olemme vaaliteemoissa nostaneet esille väestön eriarvoistumisen ongelmat suun terveydenhuollon näkökulmasta katsottuna. Korostamme suunterveyden ja suun terveydenhuoltopalvelujen merkitystä osana ihmisten elämänhallintaa ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että väestölle voidaan turvata kohtuuhintaiset ja laadukkaat suun terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti hyödyntämällä sekä julkisen että yksityisen sektorin työpanos. Tuomme esille väestön tarpeisiin nähden riittämättömät suun terveydenhuollon resurssit ja korkeiden asiakasmaksujen merkityksen palveluihin hakeutumisessa. Olemme tuoneet esille vaativien hoitojen järjestelyjen puutteet, kuten hoivan varassa olevien ja paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon turvaaminen.

Suun terveydenhuollon osalta Kela-korvaukset säilyvät vuonna 2023. Korvauksen korottaminen olisi tehokas keino lyhentää terveyskeskusten potilasjonoja. Tavoitteena on monikanavarahoituksen kehittäminen siten, että julkista tukea edelleen suunnataan myös yksityisen sektorin potilaiden hoitoon. Liittoon on perustettu sairausvakuutuskorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmä. Tutkimustoiminta vahvistaa Hammaslääkäriliiton asiantuntijuutta. Vuonna 2023 liiton oman tutkimustoiminnan painopiste tulee olemaan sote-uudistuksen vaikutusten seuraamisessa. Liitto osallistuu myös yhteistyötutkimuksiin, tänä vuonna toteutetaan hammaslääkärien työhyvinvointitutkimus yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa.

Takaisin tekoälyn sanoihin: ”Tervetuloa vuoteen 2023! Toivon, että uusi vuosi tuo mukanaan runsaasti mahdollisuuksia ja uutta osaamista, joka mahdollistaa entistä laadukkaamman hoidon terveydenhuollon alalla.”

Henna Virtomaa
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?