Uutiset

PääkirjoitusSata vuotta suun asialla

26.1.2024Pia Helander
Pia Helander. (Kuva: Juha Korhonen)

Suomen Hammaslääkäriliiton perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Hammaslääkäriliitto perustettiin itsenäisyyspäivänä 6.12.1924, tavoitteenaan hammaslääkärien ja hammaslääketieteen opiskelijoiden etujen ajaminen ja arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitäminen. Tavoite näkyy tänä päivänäkin liiton arvoissa, jotka ovat yhtenäisyys, asiantuntijuus ja vastuullisuus.

Liitto on yhtä kuin jäsenensä. Liiton tehtävänä on edustaa kaikkia maamme hammaslääkäreitä riippumatta toimintaympäristöstä. Toimiston väelle ja hallituksen sekä valtuuston jäsenille on merkityksellistä saada tietoa ja kuulla hammaslääkärien arjen kuulumisia. Itse olen iloinen jokaisesta yhteydenotosta. Kun voin välittää kollegakunnan viestejä eteenpäin vaikuttamistyössä, tunnen olevani yhteisellä asialla.

Monet työhön ja yhdistystoimintaan liittyvät asiat on nykyään helppo hoitaa kotisohvalta, mutta kollegojen innostaminen mukaan paikallistoimintaan ei ole enää niin yksinkertaista. Tässä meillä on haaste: miten kehitämme tulevaisuuden toimintoja ja jäsenyyttä vastaamaan nykypäivän jäsenistön tarpeita? Hyvät ideat ovat tervetulleita.
Väestön suunterveyden edistäminen on alusta asti ollut kirjattuna liiton tehtäviin. Terveyden edistäminen ja liiton oma tutkimustoiminta luovat pohjan liiton roolille vastuullisena suunterveyden asiantuntijana ja terveyspoliittisena vaikuttajana.

Hammaslääkäriliitto on ollut satavuotisen historiansa aikana mukana monissa yhteiskunnallisissa muutoksissa. Viime aikojen toimintaympäristössämme tapahtuneista muutoksista merkittävin on ollut sote-uudistus, johon vaikuttaminen on ollut edunvalvonta- ja vaikuttamistyön keskiössä viime vuodet. Nyt uudistuksen vaikutukset ovat alkaneet näkyä myös kollegakunnan ja potilaidemme arjessa. Liitto jatkaa edelleen työtä jäsentensä tukena uudistuksen toimeenpanovaiheessa.

Tulevien vuosien suurimmat haasteet suun terveydenhuollossa ovat alan ammattilaisten saatavuus ja palvelujen riittävän rahoituksen turvaaminen. Valtiontalouden säästöpaineet haastavat suun terveydenhuollon rahoitusta. Suun terveydenhuollossa potilaan omavastuuosuus on suuri sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Rahoituksen tulee olla riittävä, jotta voidaan turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille. Liiton tavoitteena on edistää ratkaisuja, jotka tukevat julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkäri­kapasiteetin täysimittaista hyödyntämistä.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on yksi ratkaisu tekijäpulaan ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Työhyvinvointitutkimuksen mukaan hammaslääkärien tärkeimmät voimavarat ovat työn arvostus, työn kehittävyys ja monipuolisuus, myönteiset potilaskontaktit ja työn tulosten näkeminen.

Kun maailma ympärillä on muutoksessa ja edunvalvonta- ja vaikuttamistyö tuntuu törmäävän ylitsepääsemättömiin esteisiin, itse koen aina helpottavaksi päästä takaisin potilastyön äärelle, vuorovaikutukseen potilaan kanssa ja käyttämään ammattitaitoani potilaan suunterveyden hyväksi. Työssä pohjana on hyvä akateeminen koulutus ja mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua ammatissa, ja ennen kaikkea minulla on mahdollisuus kilauttaa kaverille ja kysyä kollegalta. Tämän työn sinä ja minä osaamme.

Pia Helander
Hammaslääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?