Uutiset

PääkirjoitusApollonian päivitetty strategia kirkastaa tavoitteita

23.2.2024Pekka Ylöstalo, Annamari Nihtilä
Pekka Ylöstalo ja Annamari Nihtilä. (Kuvat: Ismo Henttonen)

Vuoden 2023 aikana Apollonian strategiatyöryhmä pohti laajasti yhteisiä arvoja ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Apollonian uuden strategian mukaiset arvot – tieteellisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus – tulevat ohjaamaan toimintaamme kaikilla tasoilla, olipa kyseessä tieteellisen tiedon välittäminen, tutkimuksen tukeminen tai täydennyskoulutus. Nyt isojen muutosten aikana arvomme auttavat meitä suunnistamaan ja tekemään viisaita päätöksiä. Hyvä hallintotapa ja taloudellinen kestävyys ovat osa vastuullista toimintaa.

Osana strategiatyötä sanoitimme tavoitellun kulttuurimme Apolloniassa. Haluamme toimia arvostavasti, avoimesti ja yhdessä onnistuen. Kulttuurissa avoimella ja selkeällä viestinnällä on myös iso rooli. Toivomme, että kulttuurimme toimia näkyy kaikissa kohtaamisissa. Luottamushenkilöt ja henkilöstö työskentelevät lujasti, jotta strategiset tavoitteet muuttuvat käytännöksi ja näkyvät jäsentemme arjessa oppimisen ilona, uusina oivalluksina tutkitun tiedon parissa tai tutkimuksen teon mahdollistajana.

Muuttuvassa maailmassa halusimme luoda käytännönläheisen, innostavan ja napakan strategian, jossa on selkeästi määritelty tärkeimmät painopisteet täydennyskoulutukselle, tieteelliselle toiminnalle ja yhdistystoiminnalle. Strategiatyön etenemisen tueksi keräsimme mietteitä useissa tilaisuuksissa vuoden aikana toimikunnilta, opiskelijoilta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä. Jäsenkirjeissä kysyimme teiltä jäseniltämme strategiatyötä tukevia kysymyksiä Apollonian tärkeimmistä tehtävistä. Lämmin kiitos kaikille strategiatyöhön osallistuneille.

Uusi strategia asettaa tieteelliselle seurallemme tavoitteeksi olla kiinnostava, monipuolinen ja riippumaton hammaslääkärien kollegiaalinen yhteisö, tutkitun tiedon välittäjä sekä täydennyskouluttaja. Apollonian tavoitteena on yhteisö, johon jokainen hammaslääkäri haluaa kuulua ja joka tukee kollegoita uran joka vaiheessa. Vaalikokouksen marraskuussa 2023 hyväksymä strategia vuosille 2024–2028 kunnioittaa perinteitä, mutta katsoo rohkeasti ja vastuullisesti tulevaisuuteen. Koska strategia on priorisoitua tekemistä, halusimme viedä sen konkreettisen ja seurattavan tekemisen tasolle. Näin ollen strategiasta löytyvät täydennyskoulutuksen, yhdistystoiminnan ja tieteellisen toiminnan osalta tärkeimmät valinnat, tavoitteet ja mittarit. Mittarien avulla seuraamme strategiamme toteutumista ja teemme tarvittavia muutoksia toimintaamme. Tiivis strategiamme löytyy Apollonian nettisivuilta.

Apollonialla on vuosittain kahdeksan jäsenkokousta, joista seitsemän pidetään eri puolilla Suomea edullisen jäsenetuwebinaarin yhteydessä. Kutsumme teidät lämpimästi osallistumaan jäsenkokouksiin, jakamaan ajatuksia ja nauttimaan kollegojen ja Apollonian puheenjohtajan kanssa illallisesta. Vaalikokous pidetään vakiintuneen käytännön mukaisesti Hammaslääkäripäivien aikana. Apollonian uusi strategia on yhteinen matka, tulethan mukaan kohtaamaan kollegoita ja rakentamaan kollegiaalista yhteisöä.

Pekka Ylöstalo, puheenjohtaja

Annamari Nihtilä, pääsihteeri

Apollonia

Lue myös
Etsitkö näitä?