Tiede

VertaisarvioituToimeentulotuki ja ­hammasterveys lapsilla

17.5.2024Aapo Hiilamo, Markus Keski-Säntti, Matias Mannevaara, Jouko Kallio, Ulla Harjunmaa, Karoliina Koskenvuo

Lähtökohdat
Köyhyys, eriarvoisuus ja suun terveysongelmat kytkeytyvät toisiinsa. Selvitimme vanhempien toimeentulotuen saamisen ja lasten suunterveyden ja suun terveydenhuollon muuttujien välisiä yhteyksiä espoolaisilla lapsilla.

Menetelmät
Tutkimuksen aineisto sisältää tiedot vuonna 1997 syntyneistä, Espoossa koko lapsuutensa asuneista lapsista, joita on seurattu aikuisikään asti ­(n = 1 873). Aineistoon on yhdistetty tiedot vanhempien toimeentulotuen saamisesta ja lasten hammashoitokäynneistä Espoon kaupungin suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon muuttujia tarkasteltiin vanhempien toimeentulotuen käytön keston mukaan.

Tulokset
Henkilöillä, joiden vanhemmat olivat saaneet toimeentulotukea yli neljä vuotta, oli 2,7-kertainen riski ilmoittamattomaan poisjääntiin verrattuna niihin lapsiin, joiden vanhemmat eivät olleet saaneet toimeentulotukea. Pitkään toimeentulotukea saaneiden perheiden lapsilla oli myös 1,4-kertainen riski varhaiseen ja 3,6-kertainen riski toistuvaan kariesvaurioon verrattuna niihin lapsiin, joiden perhe ei ollut saanut toimeentulotukea.

Päätelmät
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden perheiden lapsilla on ilmoittamattomia poisjääntejä hammashoidosta ja kariesvaurioita muita lapsia useammin. Niiden perheiden, joissa on taloudellisia vaikeuksia, lasten suunterveyttä tulisi tukea moniammatillisella yhteistyöllä.

 

Kirjoittajat

Aapo Hiilamo
PhD, erikoistutkija
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. Itla, Helsinki

Markus Keski-Säntti
KTM, tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tietopalvelut-osaston aineistot ja ­analytiikka

Matias Mannevaara
KTM, Lead Data Architect
Tietoevry, Care

Jouko Kallio
Espoon kaupunki (eläkkeellä)

Ulla Harjunmaa
TtT, EHL, ylihammaslääkäri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ­Palvelujärjestelmän kehittäminen

Karoliina Koskenvuo
tutkimuspäällikkö, FT
Kela, tutkimusyksikkö

 

Parental social assistance use and dental health

Poverty is linked to oral health problems. We investigated the association between parental receipt of social assistance and children’s oral health in Espoo, Finland.

The register data includes information on children who were born and resided during their childhood in Espoo in 1997, who were followed up to their adulthood (n = 1,873). The data was combined with information on the parental receipt of social assistance and records from Espoo’s oral healthcare services. Oral healthcare variables were examined according to the duration of parental social assistance usage.

Children with parents who received social assistance for more than four years exhibited a 2.7-fold increased risk of unexcused absenteeism when compared to their peers with parents not receiving any social assistance. Similarly, children from families with long-term social assistance use had a 1.4-fold risk of early caries and a 3.6-fold risk of recurrent caries, when compared to their peers with no parental social assistance records.

Children from families receiving long-term social assistance have more unexcused absences and caries lesions than others. The oral health of children from financially struggling families should be supported through multi-professional collaboration.

 

Suom Hammaslääkäril 2024; 5: 30–36.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?