Post

VertaisarvioituTMD:n konservatiivinen hoito perusterveydenhuollossa

3.4.2020Onni Kumpulainen, Ritva Näpänkangas, Juha Pihlaja, Taina Kankaala, Aune Raustia

Suurin osa potilaista saa avun yksittäisistä konservatiivisista hoitokeinoista, mutta joskus voi olla tarpeen yhdistää useampia hoitomuotoja. Tässä tutkimuksessa keskitytään konservatiivisiin hoitomenetelmiin, joita ovat potilaan informointi,omahoito, purentakiskohoito, lääkehoito, käyttäytymisterapia ja fysioterapia.

Lähtökohdat

Purentaelimistön toimintahäiriöistä (TMD) johtuvat kiputilat kuuluvat yleisimpiin kipuihin suun ja kasvojen alueella. Artikkelin kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan TMD:n konservatiivisia hoitokeinoja, ja tutkimusosio käsittelee potilaiden hoitoa opetushammashoitolan purentafysiologian poliklinikalla.

Menetelmät

Aineistona käytettiin Oulun kaupungin opetushammashoitolan purentafysiologian poliklinikan potilastietoja ajanjaksolla 4.4.2016–31.5.2017. Tulokset esitetään taulukkoina.

Tulokset

Purentafysiologian poliklinikalla kävi tutkimusjakson aikana 75 potilasta. Yleisimmät syyt hakeutua hoitoon olivat niska-hartiasärky ja päänsärky. Tavallisimmat diagnoosit olivat bruksismi ja myalgia.

Yleisimmin potilaita hoidettiin informoimalla ja valmistamalla heille purentakisko. Suurimmalla osalla potilaista hoitovaste oli hyvä.

Johtopäätökset

Hammaslääkärin peruskoulutuksen keskeisiin osaamistavoitteisiin kuuluu osata tehdä purentafysiologinen tutkimus, diagnoosi ja hoitosuunnitelma sekä toteuttaa tarvittava konservatiivinen purentafysiologinen hoito.

Purentafysiologian poliklinikalla opitaan toteuttamaan käytännössä purentafysiologisen potilaan hoitokokonaisuus, jossa hoito on erityyppisten toimenpiteiden jatkumo, ja johon sisältyy hoitovasteen arviointi kontrollikäynteineen.

Kirjoittajat

Onni Kumpulainen, HLL
Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Ritva Näpänkangas, dos., EHL
Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
ritva.napankangas@oulu.fi

Juha Pihlaja, HLT, EHL
Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Taina Kankaala, EHL
Opetushammashoitola, Oulun kaupunki

Aune Raustia, professori
Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Kirjoitus perustuu HLL Onni Kumpulaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa artikkelin sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2020; 5: 38-45
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Conservative treatment methods of TMD in primary health care

Temporomandibular disorders (TMD) are one of the most usual pain conditions in the facial area. In the article, the conservative treatment methods of TMD and the treatment of patients with TMD in the stomatognathic clinic of the Dental Training Clinic, City of Oulu, are described.

Altogether 75 patients were treated by undergraduate dental students during 4.4.2016–31.5.2017 in the stomatognathic clinic. A pain in the neck and shoulder area and a headache were the most usual causes for the patients to seek treatment.

The most common diagnosis were bruxism and myalgia, and the most usual conservative treatment methods used were counselling and the stabilization splint treatment. According to the literature, as well as found here, most TMD patients can be treated effectively with conservative treatment methods.

In the stomatognathic clinic, the comprehensive patient care of TMD patients can be achieved in undergraduate dental education. Stomatognathic treatment includes not only the treatment procedures, but also the follow-up of TMD patients, during which the effectiveness of the treatment must be evaluated.

Lue myös
Etsitkö näitä?