Tiede

VertaisarvioituTaitopajaharjoituksissa käytettävien poistettujen hampaiden desinfektiomenetelmät

2.5.2019Julia Kirvesniemi, Marja Rytkönen-Nissinen, Minna Karppinen, Sirpa Lindqvist, Jonna Kumpulainen, Arja Kullaa

Hammaslääketieteen opetukseen kuuluu ennen kliinistä hoitoharjoittelua taitopajaharjoituksia, joissa usein käytetään poistettuja hampaita. Hampaita saadaan eri hoitoyksiköistä ja niiden säilytys- sekä kuljetusnesteet vaihtelevat.Poistetut hampaat on desinfioitava, jotta niiden käsittely olisi mahdollisimman turvallista.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin eri desinfektiomenetelmien tehokuutta poistettujen hampaiden säilytyksessä.

Lähtökohdat

Prekliinisessä vaiheessa hammaslääketieteen opiskelijat harjoittelevat toimenpiteitä poistetuilla hampailla. Niiden desinfiointimenetelmän tulee olla tehokas ja turvallinen, eikä menetelmä saa vaurioittaa hampaan rakennetta.

Tällä hetkellä ei ole käytössä yhdenmukaista menetelmää hampaiden desinfektioon, säilytykseen ja kuljetukseen.

Menetelmät

Selvitimme luonnonhampaiden desinfektiomenetelmien tehokkuutta bakteereita vastaan. Hampaita säilytettiin kuivana, fysiologisessa keittosuolaliuoksessa, Micro 10+®- ja A12t Dilutus 80%® (A12t) -liuoksessa.

Viljelynäytteet kerättiin juurikanavista ja hampaan pinnalta tai näytteenä oli kokonainen hammas. Viljelynäytteitä rikastettiin Brewer Thioglycollate Medium® -elatusaineessa.

Värin muuttuminen ja sameus viittasivat mikrobikasvuun. Negatiiviset rikastusviljelytulokset varmistettiin viljelemällä näytteet maljoilla.

Tulokset

Säilytysnesteenä A12t esikäsittelyn jälkeen esti tehokkaimmin juuri-kanavan ja kokonaisen hampaan bakteerikasvua. Micro 10+® osoittautui puutteelliseksi desinfektiomenetelmäksi.

Johtopäätökset

A12t on hyvä desinfektio- ja säilytysmenetelmä poistetuille hampaille. Se on helppokäyttöinen, eikä se aiheuta merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Kirjoittajat

Julia Kirvesniemi, HLK
Itä-Suomen yliopisto

Marja Rytkönen-Nissinen, yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto

Minna Karppinen, HLK
Itä-Suomen yliopisto

Sirpa Lindqvist, hammashoitaja
Itä-Suomen yliopisto

Jonna Kumpulainen, yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto

Arja Kullaa, professori
Itä-Suomen yliopisto
arja.kullaa@uef.fi

Artikkeli perustuu Julia Kirvesniemen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen kirjalliseen työhön.
Artikkelin kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2019; 4: 34-38
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Disinfection of extracted teeth for teaching purposes

Dental students practice with extracted teeth before patient care in the educational clinic. Teeth may have blood borne pathogens inside of them and they may infect via aerosols released by drilling the teeth or via percutaneous injury.

Because of the risk of cross-contamination, teeth must be disinfected. Autoclaving and formalin are known to be effective disinfectant methods, but autoclaving alters the feel of drilling and formalin is a health hazard.

The present study was conducted to determine an effective and safe method to disinfect the extracted teeth. The teeth were preserved in the following methods: dry, saline, Micro 10+® or A12t Dilutus 80%®. Samples were taken from the surface of the teeth, inside the root canals or the whole teeth were used as a sample. Five or six samples were taken from each area and preservation combination. The samples were enriched in Brewer thioglycollate medium® and cultivated on agar plates. Changes in color and turbidity in the brewer indicated the growth of bacteria. To confirm the negative enrichments results, samples were subcultured onto agar plates.

The best results were achieved with A12t Dilutus 80%® which was also an eco-friendly and simple method to disinfect the teeth. It is also important to wear masks, protective eyewear and gloves to provide protection from possible infections.

Lue myös
Etsitkö näitä?