Post

VertaisarvioituSynnynnäisten kehityshäiriöiden aiheuttamat haasteet oikomishoidossa

12.2.2020Alexander Degerholm, Eliisa Heino, Anna-Liisa Svedström-Oristo

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, millaisia haasteita pään ja leukojen alueella ilmenevät synnynnäiset kehityshäiriöt ja oireyhtymät aiheuttavat oikomishoidossa.

Menetelmät

Katsauksen aineisto kerättiin systemaattisella kirjallisuushaulla PubMed-tietokannasta. Hakuja tehtiin kuusi kappaletta vuoden 2016 marraskuun ja vuoden 2017 tammikuun välisenä aikana, ja ne rajattiin alkamaan vuodesta 2005. Osa artikkeleista suljettiin pois tiivistelmien ja otsikoiden perusteella; poissulkukriteereinä olivat mm. kehityshäiriön tai oireyhtymän vähäinen esiintyvyys tai sitä koskevan kirjallisuuden niukkuus.

Tulokset

Vaikka hampaisiin vaikuttavia kehityshäiriöitä koskevia tutkimuksia löytyi kohtalaisen paljon, kutakin yksittäistä häiriötä kohti julkaisuja ei ollut montaa. Pään ja leukojen alueen kehityshäiriöt aiheuttivat tyypillisesti laajoja ja varsinkin luustollisia ongelmia, ja hampaiden puutokset olivat tavallisia. Potilaat, joilla oli hoitoa vaativia kehityshäiriöitä, olivat usein myös tavallista vaativampia oikomispotilaita, esimerkiksi purentavirheensä vaikea-asteisuuden tai heikentyneen yhteistyökykynsä vuoksi.

Johtopäätökset

Synnynnäisten kehityshäiriöiden ja oireyhtymien aiheuttamat oikomishoitoa vaativat pään ja leukojen alueen ongelmat ovat usein haastavia, ja niiden hoito vaatii yleensä moniammatillista osaamista ja tiimityöskentelyä.

Kirjoittajat

Alexander Degerholm, HLK
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto

Eliisa Heino, HLK
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto

Anna-Liisa Svedström-Oristo, dosentti, HLT, EHL (oikomishoito)
Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto
anlisve@utu.fi

Kirjoitus perustuu Alexander Degerholmin ja Eliisa Heinon hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Suom Hammaslääkäril 2019; 12: 38-45
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Challenges in the treatment of orthodontic patients with developmental disorders

The aim of this review was to evaluate what kind of difficulties are met in the orthodontic treatment of patients with developmental dental and/ or craniofacial disorders.

The material was gathered systematically from the PubMed database through six different searches between 11/2016 and 01/2017. Articles published after 2005 were included in the searches. Some articles were excluded based on their headlines and abstracts. Disorders with a very low incidence or lack of literature were also excluded.

The total number of articles published during the chosen time interval was small. Due to the fact that some of the disorders are rare and their impact has not been studied from an orthodontic point of view, the included articles consisted mainly of case reports.

Developmental disorders, such as Down syndrome or amelogenesis imperfecta often manifested in the region of the head and neck as jaw discrepancies or as abnormal tooth structures.

Orthodontic treatment was challenging due to the severity of malocclusion. Furthermore, some syndromes also caused mental impairment affecting co-operation.

It is concluded that orthodontic treatment frequently requires multidisciplinary team work, including specialists from both medical and dental fields.

Lue myös
Etsitkö näitä?