Tiede

VertaisarvioituSuuhygienisti liikkuvassa yksikössä

10.10.2022Heli Kuivila, Hanna Puurunen, Maria Kääriäinen, Kristina Mikkonen, Jonna Juntunen

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista suuhygienistit kokevat tarvitsevansa liikkuvassa hammashoitoyksikössä. Osaamisen systemaattiseen määrittelyyn sekä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota myös jatkossa sekä arvioida koulutuksen tuottaman osaamisen vastaavuutta työelämän tarpeisiin.

Lähtökohdat
Tulevaisuudessa liikkuvien palveluiden toteuttaminen edellyttää liikkuvassa yksikössä tarvittavan osaamisen tarkempaa määrittelyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista suuhygienistit kokevat tarvitsevansa liikkuvassa hammashoitoyksikössä.

Menetelmät
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla eri kuntien ja yksityisten toimijoiden palveluksessa toimivia suuhygienistejä (N=9). Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset
Suuhygienistien työssä tarvittavaa osaamista kuvaavia tekijöitä olivat hammashoitotyön osaaminen, jatkuva ammatillinen kehittyminen, yhteistyöosaaminen sekä johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. Suuhygienistien osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä olivat toimintaympäristö sekä työyhteisön osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen.

Johtopäätökset
Suuhygienistien osaamisen systemaattiseen määrittelyyn sekä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota myös jatkossa sekä arvioida koulutuksen tuottaman osaamisen vastaavuutta työelämän tarpeisiin.

Kirjoittajat:

Heli Kuivila*, TtM, TtT-opiskelija, yliopisto-opettaja1

Hanna Puurunen*, TtM, SHG1

Maria Kääriäinen, professori, asiantuntija1,2

Kristina Mikkonen, professori1

Jonna Juntunen, TtM, TtT-opiskelija, yliopisto-opettaja1

1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2 MRC, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto

*Kirjoittajat ovat osallistuneet yhtä suurella osuudella artikkelin kirjoittamiseen.

Suom Hammaslääkäril 2022; 11: 32–38.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

The professional competence experienced by Dental Hygienists in the mobile oral healthcare unit

Background. The implementation of mobile services in the future will require a more precise definition of the skills required in the mobile unit. The purpose of this study was to describe the competence of dental hygienists in mobile oral healthcare unit.

Methods. The research data, collected through individual thematic interviews (N=9), was analyzed by using content analysis.

Results. The experiences of dental hygienists regarding the competence needed in mobile oral healthcare units can be described through: Dental care skills, Continuous professional development, Cooperation skills and Management and entrepreneurship skills. Factors influencing the development of oral hygienists’ skills included the Operating environment, and the Development of the work community’s competence and continuous learning.

Conclusions. Attention should be paid to the systematic definition of the competence of oral hygienists and to the assessment and development of competence.

Lue myös
Etsitkö näitä?