Uutiset

PääkirjoitusPalkkausuudistuksen tärkein vaihe alkaa

15.9.2023Nora Savanheimo

Lääkärisopimuksen uuden palkkausjärjestelmän, ns. uraporrasjärjestelmän, käyttöönottoa edeltävät paikalliset neuvottelut ovat alkaneet hyvinvointialueilla. Luottamusmiehillä ja esihenkilöillä on edessä tiivis syksy uuden järjestelmän paikallisissa neuvotteluissa. Me valtakunnalliset neuvotteluosapuolet, Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, olemme luoneet järjestelmän raamit. Nyt uudistuksen onnistumisen kannalta tärkein vaihe tehdään paikallisesti. Tehtävä on vaativa, ja kysymyksiä herää varmasti paljon. Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja KT ovat kuitenkin paikallisten toimijoiden tukena.

Hyvinvointialueilla on paljon uusia luottamusmiehiä ja esihenkilöitä, ja monella neuvottelukumppani on vaihtunut. Nyt onkin loistava hetki rakentaa luottamukselliset ja hyvät yhteistyö- ja neuvottelusuhteet paikallisten toimijoiden välille.

Tavoitteena on, että palkkausjärjestelmästä rakennetaan paikallisesti yhteistyössä oikeudenmukainen, kannustava, avoin ja läpinäkyvä järjestelmä. Valtakunnallisella tasolla olemme neuvotelleet palkkausjärjestelmästä jo pitkään, ja pienempiä muutoksia on tehty jo aiemmin. Laajempi uudistus oli tarpeen juuri nyt, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Järjestelmän tarkoituksena on palkita hammaslääkäreitä ja lääkäreitä uran eri kohdissa oikea-aikaisesti. Uraporrasjärjestelmässä palkka muuttuu portaittain tehtävän, osaamisen ja urakehityksen myötä.

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä aloitetaan myös palkkojen yhteensovittaminen. Lääkärisopimuksen ja niin sanotun kehittämisohjelman mukaisten korotusten lisäksi on palkkojen yhteensovittamista varten varattu yhteensovittamiserinä yhteensä 6,1 prosenttia vuosina 2023–2025. Ensimmäinen yhteensovittamiserä tulee jakoon 1.6.2023 lukien. Jos yhteensovittaminen on kesken vielä 1.6.2025 erän jälkeenkin, viedään palkkojen yhteensovittaminen päätökseen.

Hammaslääkäriliiton hallitus käyttää liiton neuvotteluoikeutta. Hallituksen lisäksi uudistuksesta on keskusteltu ja sitä on valmisteltu valtuustossa, liiton valiokunnissa sekä luottamusmiesten ja jäsenien kanssa. Uutta järjestelmää simuloitiin keväällä osalla hyvinvointialueista, ja palautteiden perusteella järjestelmää hiottiin edelleen.

Lääkärisopimuksen kehittäminen jatkuu jo heti syksyllä. Lokakuun loppuun mennessä valtakunnalliset osapuolet neuvottelevat säännöllisen työajan ansioiden vaikutuksista suoritekompensaatioon, tuntipalkan jakajien yhtenäistämisestä ja varsinaisen palkan käsitteestä. Myös henkilökohtainen lisä on tarkastelun alla. Sopimuskaudella arvioidaan myös työaikajärjestelmää ja sivuvirkaisten palvelussuhteen ehtoja. Hammaslääkäriliitto ja KT neuvottelevat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sovellettavien suoritteisiin perustuvien palkanosien kehittämisestä. Kaikessa kehittämistyössä tärkeässä roolissa on asioiden valmistelu liiton luottamuselimissä ja luottamushenkilöiden kanssa.

Palkkausjärjestelmäuudistuksesta kerrotaan tarkemmin Hammaslääkärilehdessä 10/2023.

Lisäksi 2.10. järjestetään infotilaisuus kaikille hammaslääkäreille; linkki tilaisuuteen on Hammaslääkäriliiton jäsensivuilla verkossa.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?