Post

PääkirjoitusPäivystystä keskitetään ja hajautetaan

17.6.2016

Terveydenhuoltoa koskevaa päivystysvelvoitetta täsmennettiin vuoden 2015 alusta. Tuolloin asetuksella säädettiin mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä ja suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestelyistä kiinteänä osana muuta päivystystä. Velvoite koskee yhtä lailla kaikkia sairaanhoitopiirejä. Velvoite yöaikaisiin kiireellisen suun terveydenhuollon palveluihin on kuitenkin vain yliopistollisilla sairaanhoitopiireillä.
Suun terveydenhuollossa on jo parin–kolmen vuoden ajan rakennettu virka-ajan ulkopuolista päivystystä. Ajoittain työ on ottanut koville. Päivystyspalvelujen rooli ei ole aina ollut selvä alan sisällä eikä myöskään terveydenhuollon muissa tehtävissä toimiville. Pitkien etäisyyksien alueilla on ollut ja on edelleen ratkottavana, miten nämä välttämättömät palvelut turvataan. Monilla alueilla palvelujen tarve on uusien järjestelyjen myötä tullut näkyväksi. Samalla tietoisuus hammas- ja suu-sairauksista sekä niiden hoidon ja palvelujen merkityksestä on lisääntynyt.

REILUN VUODEN voimassa ollut päivystysasetus kirjoitetaan nyt osin uusiksi. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman ja hallituksen helmikuussa tekemien linjausten mukaan yhteispäivystyspalveluja ja sairaalaverkkoa uudistetaan. Tavoitteena on toimintoja tehostamalla saada säästöjä, mutta myös paremmin turvata lähipalveluja mukaan lukien kiireellinen hoito, jota jatkossa voisi joillakin alueilla saada lähipalveluna esimerkiksi terveyskeskuksesta.
Laaja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys on tarkoitus keskittää 12 sairaalaan. Säädöstasolla määrättäisiin ne erikoisalat, joiden päivystyspalveluja näiden sairaaloiden päivystysyksiköissä annettaisiin. Muissa kahdeksassa keskussairaalassa jatkuisi ympärivuorokautinen päivystys, mutta suppeammin. Päivystyksen keskittämisen vastapainoksi suunnitellaan osin paluuta vanhaan, eli terveyskeskuksissa pidettäisiin ns. kiirevastaanottoja arki-iltaisin ja viikonloppuina päiväaikaan.

”Vaikuttamistyötä tarvitaan, jotta hammas- ja suusairauksien yksiköt saadaan säilytettyä kaikissa keskussairaaloissa.”

Sairaaloiden jako kahteen ryhmään tuo tullessaan myös kiireettömän hoidon keskittämisen. Siksi maakunnilla on kireä kilpa päästä 12 joukkoon. Suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen kannalta on välttämätöntä saada hammaslääketiede niiden erikoisalojen luetteloon, joista säädetään erikseen ja joiden päivystyspalvelut turvataan ainakin 12 alueella. Hammaslääkäriliitto ja alan muut toimijat ovat tuoneet tämän esille sosiaali- ja terveysministeriön viidellä paikkakunnalla pika-aikataululla järjestämissä kuulemistilaisuuksissa. Nykyistä järjestelyä yöajan päivystyspalveluista viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla pidettiin riittävänä.

VAIKUTTAMISTYÖTÄ TARVITAAN, jotta hammas- ja suusairauksien yksiköt saadaan säilytettyä kaikissa keskussairaaloissa. Onnistuminen edellyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hammaslääkärien alueellista yhteistyötä, yhdessä mietittyjä tavoitteita ja suunnitelmaa vaikuttamistoimista, joilla alueen tarpeisiin sopivat kiireellisen ja kiireettömän hoidon palvelut turvataan.
Päivystyksen uudistamisessa yhteistyötä tarvitaan myös siksi, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erillisistä päivystysrenkaista on tarkoitus luopua. Oma haasteensa on suunnitella, minkä verran ja millä alueilla lähinnä pitkien välimatkojen vuoksi suun terveydenhuollossa on syytä ylläpitää virka-ajan ulkopuolista terveyskeskuspäivystystä.
Oman alueen päättäjiä kannattaa taas muistuttaa suun terveydenhuoltopalvelujen merkityksestä ja tarpeen kasvusta, kun väestö ikääntyy hampaallisena ja tarvitsee entistä vaativampia hoitoja. Palvelujen supistaminen ja resurssien pienentäminen ei ole mahdollista.

Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja.

Lue myös
Etsitkö näitä?