Tiede

VertaisarvioituOpiskelijat ja parodontologiset hoidot

19.2.2021Janne Paavola, Päivi Mäntylä, Annamari Nihtilä

Lähtökohdat
Selvityksemme tavoitteena oli kerätä tietoa parodontologisista hoito­käytännöistä terveyskeskuksissa sekä hammaslääketieteen opiskelijoiden ja suuhygienistiopiskelijoiden asennoitumisesta parodontologisiin hoitoihin.

Menetelmät
Kysely toteutettiin Itä-Suomen yliopiston viidennen vuosikurssin (n = 28) ja syventävässä käytännön harjoittelussa oleville hammaslääketieteen opiskelijoille (n = 11) sekä Savonia-ammattikorkeakoulun valmistuvan vuosikurssin suuhygienistiopiskelijoille (n = 11) syksyllä 2018.

Tulokset
Kyselyn mukaan sekä hammaslääketieteen opiskelijat että suuhygienistiopiskelijat asennoituvat positiivisesti parodontologisiin hoitoihin. Parodontologiset hoidot koetaan merkittäväksi potilaiden kokonaishoidon kannalta ja niihin halutaan panostaa. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista käytettävissä olevan työajan vuoksi. Osassa työpaikoista parodontologinen hoito toteutui mallikkaasti suositusten mukaisesti, kun taas osassa sen toteuttamisessa oli selviä haasteita.

Johtopäätökset
Tämä selvitys tukee aiempien tutkimuksien tuloksia, joiden mukaan puutteet parodontaalisairauksien hoidon toteutuksessa edellyttävät muutosta asennoitumisessa parodontologisiin hoitoihin.


Kirjoittajat

Janne Paavola, HLK
Itä-Suomen yliopisto, hammaslääke­tieteen yksikkö

Päivi Mäntylä, professori, ylihammas­lääkäri
Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketieteen yksikkö ja Kuopion yliopistollinen sairaala

Annamari Nihtilä, HLT, EHL, ylihammaslääkäri
Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketieteen yksikkö ja Espoon kaupunki, suun terveydenhuolto


Liitteet

Liite 1: hammaslääketieteen opiskelijoille suunnattu kysely, liite 2: suuhygienistiopiskelijoille suunnattu kysely


Suom Hammaslääkäril 2021; 3: 24–30

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

A student point of view about periodontal treatments in health centres

Periodontitis is a common but underdiagnosed non-communicable national disease and public health problem. Health centres should play a major role in solving this problem by focusing on proper and early diagnosis and effective treatment of periodontal diseases. As patients´ knowledge of periodontal diseases and their causes and prevention is generally poorer than their understanding of dental caries (4), the raising of patients´ awareness of periodontal problems and emphasizing the importance of self-care is an important part of treatment. According to our study, both dental and oral hygienist students had a positive attitude towards periodontal care. They considered periodontal treatment to be significant for the overall care of their patients, but were not always able to devote sufficient time to periodontal care due to scarce resources evidenced by the assessment of time spent on different treatment measures. Major differences in periodontal diagnostic and treatment practices between workplaces and occupational groups were found to be caused by undefined roles and responsibilities of dentists and dental hygienists. In some health centres, the recommendations given in current care guidelines were followed appropriately, whereas in others there remains work to be done.

Lue myös
Etsitkö näitä?