Ihmiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetNeuvottelutulos syntyi Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimuksesta

1.11.2023Anu Tilander

Mehiläinen Länsi-Pohjan lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskevasta talokohtaisesta työehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos lokakuussa pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy saavuttivat lopulta yhteisymmärryksen siitä, miten verrokkialojen palkkaratkaisu vaikuttaa talokohtaisen työehtosopimuksen palkankorotuksiin.

Lääkäreille ja sairaalassa työskenteleville hammaslääkäreille toteutetaan 1.6.2023 alkaen yleiskorotus 2,319 % ja paikallinen erä 0,751 %. Terveyskeskuksessa työskenteleville hammaslääkäreille toteutetaan 1.6.2023 alkaen yleiskorotus 2,739 % ja paikallinen erä 0,751 %.

Terveyskeskuslääkärien ja sairaalahammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita sekä sairaalalääkärien lausunto- ja todistuspalkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 2,319 prosentilla ja terveyskeskusten hammaslääkärien euromääräiset toimenpide- ja käyntipalkkiot korotetaan vastaamaan hyvinvointialueiden toimenpide- ja käyntipalkkioita 1.6.2023 lukien 1,47 prosentilla.

Lisäksi joulukuussa 2023 maksetaan 841 euron euromääräinen kertaerä. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertaerä maksetaan lokakuun 2023 sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

1.6.2024 alkaen lääkäreille ja sairaalassa työskenteleville hammaslääkäreille toteutetaan yleiskorotus 2,151 % sekä paikallinen erä 0,679 %. Terveyskeskuksessa työskenteleville hammaslääkäreille toteutetaan 1.6.2024 alkaen yleiskorotus 2,571 % sekä paikallinen erä 0,679 %. Terveyskeskuslääkärien ja sairaalahammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita sekä sairaalalääkärien lausunto- ja todistuspalkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 2,151 prosentilla. Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkiota ei koroteta.

 

Lapin hyvinvointialue jatkaa Mehiläisen ulkoistussopimusta muutettuna

Lapin hyvinvointialue jatkaa Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohja oy:ltä yrityksen kanssa neuvotellun uuden sopimusluonnoksen mukaisesti. Asiasta päätti Lapin aluevaltuusto kokouksessaan 23. lokakuuta.

Uudessa sopimusluonnoksessa toiminta ja työntekijät jaetaan Mehiläisen ja hyvinvointialueen johdon alle.

Tähän asti voimassa ollut ulkoistussopimus ei enää täyttänyt uusien sote-lakien vaatimuksia. Siksi laki velvoitti alueen päättämään joko ulkoistuksen mitätöimisestä, irtisanomisesta tai muuttamisesta lainmukaiseksi lokakuun loppuun mennessä.

Lapissa on jatkossakin kaksi sairaalaa, ja niiden toimintaa kehitetään. Aluevaltuuston aiemman linjauksen mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys pitää turvata sekä Rovaniemellä että Kemissä.

Lue myös
Etsitkö näitä?