Uutiset

Lasten hammashoitoNeuvolakortin merkinnät vievät viestiä perheelle

6.4.2023Outi Hautamäki
– Neuvolakortti toimii sekä vanhemmille muistutuksena heille annetuista ohjeistuksista että välineenä neuvoloiden ja suun terveydenhuollon yhteistyössä, toteaa Anu Ramberg. (Kuva: Minna Nieminen)

Suunterveyden ammattilaiset tekevät aika harvoin merkintöjä neuvolakorttiin, eikä neuvolan väkikään taida sitä suunterveyden osalta täyttää, mietti toimitukseen juttuvinkkiä lähettänyt lukija. Miten neuvolakortin kanssa pitäisi toimia?

– Vantaalla perheillä on käytössä paperinen neuvolakortti, joka toimii ikään kuin reissuvihkona. Neuvolan ja suun terveydenhuollon kokemusten mukaan toisilla perheillä kortti on mukana tunnollisesti joka käynnillä, ja silloin ammattilaiset tekevät merkintöjä korttiin. Sitten on perheitä, joilla kortti on mukana vaihtelevasti, ja niitä, joilla se ei ole mukana koskaan, kertoo Vantaa-Keravan hyvinvointialueen käytännöistä terveydenhuollon toimialan kehittämispäällikkö Anu Ramberg.

– Voi olla, että kortin mukaan ottaminen unohtuu helpommin juuri suunterveyskäynneillä kuin neuvolakäynneillä.

Koko valtakunnan tason tietoa merkintöjen tekemisestä tai niiden tekemättä jättämisestä Rambergilla ei kuitenkaan ole.

Lapset kutsutaan 1-, 3- ja 5-vuotiaana asetuksen mukaisesti suun terveystarkastuskäynneille tai yksilöllisen tarpeen mukaan useammin. Käynneillä neuvolakorttiin voidaan merkitä ammattilaisen huomiot mm. hampaiden harjauksesta ja fluorihammastahnan käytöstä, tietoja imemis-, ravinto- ja juomatottumuksista ja ksylitolin käytöstä sekä tarkastuksessa tehtyjä huomioita esimerkiksi puutteellisesta suuhygieniasta ja perheelle annetuista ohjeistuksista. Korttiin merkitään myös seuraava tarkastusaika.

– Vanhemmat voivat myös itse tehdä havainnoistaan merkintöjä neuvolakorttiin, Ramberg kertoo.

Neuvolakortin tarkoituksena on koota lapsen tärkeitä terveysseurantatietoja ja toimia vanhemmille muistutuksena ohjeistuksista, joita on annettu erityistä huomiota vaativista asioista. Samalla kortti toimii myös ammattilaisten apuna terveystilanteen seurannassa.

 

Sama viesti laajalla rintamalla

Vantaalla terveydenhoitajat tekevät neuvolakorttiin merkintöjä myös suunterveyden osalta, jos neuvolakäynnillä on tullut esille esimerkiksi harjauskertojen riittämättömyys tai jos he huomaavat, että lapsi ei ole käynyt asetuksen mukaisessa suunterveystarkastuksessa.

– Vantaalla tehtiin vuonna 2018 ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma, jossa määritellään suun terveydenhuollon ja neuvolan roolit ja joka on hyvin samansisältöinen kuin terveydenhoitajien käyttämän THL:n Neuko-tietokannan ohjeistus.

Terveydenhoitajat keskustelevat perheiden kanssa säännöllisesti suunterveyteen liittyvistä tavoista ja arvioivat lapsen suuhygienian tason. Jos jollakin omahoidon osa-alueella on kehitettävää tai ilmenee hoidon tarvetta, perhettä kehotetaan olemaan yhteydessä suun terveydenhuoltoon.

– Mielestäni keskeistä on se, että ammattilaiset puhuvat suunterveydelle merkityksellisistä asioista yhdenmukaisesti ja terveydenhoitajalta tulee perheille sama viesti kuin suun terveydenhuollostakin, Anu Ramberg sanoo.

 

Yhteydenpito varsinkin riskilapsista on tärkeää

Terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä on iso merkitys suun sairauksien ennaltaehkäisyssä. Vantaalla kaikilla sote-toimijoilla on ollut käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä vuodesta 2019, ja hyvinvointialueella yhteinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa neuvolan terveydenhoitajien ja suun terveydenhuollon ammattilaisten kirjausten näkymisen kaikille osapuolille.

– Jos terveydenhoitaja havaitsee toistuvia puutteita riskilasten omahoidossa tai laiminlyöntejä lapsen suun terveystarkastusten toteutumisessa, on mahdollista lähettää tieto­turvallinen työkoriviesti suun terveyden­huoltoon.

On tärkeää, että myös terveydenhoitajat seuraavat lapsen seuraavan suun terveystarkastuksen ajankohtaa.

– Tähän on saamiemme tietojen mukaan tulossa parannusta potilastietojärjestelmässä niin, että seuraava tarkastuskäynti näkyisi selkeämmin heti potilaan etusivun tiedoissa. Näin terveydenhoitajakin voisi entistä helpommin muistutella perhettä lapsen suunterveystarkastuksesta, eikä ajankohdan etsimiseen potilastietojärjestelmästä mene ylimääräistä aikaa kiireisellä vastaanottokäynnillä.

Usein perheiden sosiaaliset ja muut ongelmat kumuloituvat, ja näillä tekijöillä voi olla vaikutusta myös lapsen suunterveyteen. Usein juuri nämä perheet saattavat jättää myös tulematta neuvola- ja suunterveystarkastuskäynneille.

– Osallistumme Vantaa-Keravan hyvinvointialueella aktiivisesti matalan kynnyksen avointen kohtaamispaikkojen toimintaan. Juuri näissä paikoissa tavoitamme usein perheitä, joiden lasten hammastarkastukset ovat jääneet väliin tai jotka muuten tarvitsevat erityistä tukea ja apua hammashoitoon ohjauksessa, Ramberg sanoo.

 

Sähköinen neuvolakortti olisi tätä päivää

Tulevaisuudessa pahvisen neuvolakortin korvaa varmastikin sähköinen neuvolakortti ja älypuhelinsovellus.

– Niitä saattaa jossain jo olla käytössäkin, Ramberg pohtii.

– Tavoitteena on joka tapauksessa, että suun terveydenhuollon ja neuvolan ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä lasten suun sairauksien ehkäisemiseksi. Tietojen ketterä siirtyminen puolin ja toisin edesauttaa sitä, että entistä harvempi lapsi saa lähetteen anestesiahoitoon, Ramberg kiteyttää.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?