Tiede

VertaisarvioituMiten ketjuuntuminen näkyy hammaslääkärin työssä?

22.10.2021Aapo Hettula, Minna Kaila, Jaakko Koivumäki, Aura Heimonen

Lähtökohdat
Vuosituhannen alussa käynnistyi kiihtyvä trendi, jossa yksityisen hammaslääkärialan toimijat alkoivat muodostaa suurempia ketjuja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako ketjuuntuminen hammaslääkärin työhön ja sitä kautta potilaisiin, heidän palvelukokemukseensa ja heille annettavaan hoitoon.

Menetelmät
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka lähetettiin kaikille Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenille tammikuussa 2018. Tutkimuksen pääkohderyhmänä olivat hammaslääkärit, jotka ovat 2000-luvulla työskennelleet yksityisen sektorin vastaanotolla ajankohtana, jolloin kyseinen vastaanotto myytiin osaksi suurempaa yritystä.

Tulokset
Kyselyn perusteella ketjuuntuminen oli yhtenäistänyt hoitokäytäntöjä, tuonut uutta tekniikkaa ja apuvälineitä hammaslääkärien työskentelyn tueksi sekä mahdollistanut hoidon toteuttamisen moniammatillisemmin. Toisaalta moni vastaajista koki ketjuuntumisen lisänneen työhön kohdistuvaa taloudellista ohjausta ja kaventaneen kliinistä autonomiaa.

Johtopäätökset
Ketjuuntumisella on ollut sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. On tärkeää, että hammaslääkärit säilyttävät muutoksessa kliinisen autonomiansa ja pystyvät tekemään hoitotyötään lääketieteellisin perustein, mikä on myös potilaiden etu.

Kirjoittajat

Aapo Hettula, HLL
Helsingin yliopisto

Minna Kaila, LT, professori
Helsingin yliopisto

Jaakko Koivumäki, YTT, erikoistutkija
Suomen Hammaslääkäriliitto

Aura Heimonen, HLT, EHL, yliopistonlehtori (suun terveydenhuolto)
Helsingin yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2021; 12: 4046.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Dental private practice is in the process of chaining – how is this reflected in the dentist's work?

A clear trend is apparent as private dental practices have been forming bigger aggregates since 2000. The aims of this study were to explore chaining: whether and how it affects the dentist’s work, and, thereby, patients, their service experience and the way they are treated.

This was a survey sent electronically to all members of the Finnish Dental Association in January 2018. We were especially interested in dentists who had worked in private practice from 2000 onwards, and whose practice was fused with a larger chain later.

According to the responses, chaining of a private practice has unified treatment procedures, brought in new technologies and enhanced working interprofessionally. On the other hand, it has also increased economic control and reduced clinical autonomy.

The chaining of private practices has positive and negative sides. It is important that dentists retain their clinical autonomy in providing evidence based care, which is also in the patients’ best interest.

Lue myös
Etsitkö näitä?