Uutiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetKunta-alan kolmas lakkovaroitus Turkuun ja Ouluun koskee myös hammaslääkäreitä

15.3.2022Anu Tilander
istock-1177667071_puhekuplat_
(Kuva: iStockphoto)

Kuntapuolen työntekijäjärjestöt pyrkivät yhdessä vauhdittamaan keskeytyneitä sopimusneuvotteluja useilla lakkovaroituksilla, joista kolmas annettiin Turkuun ja Ouluun 15.3. Kolmas työnseisaus toteutetaan 6.–7.4., jos sopuun ei päästä ennen sitä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jo aiemmin antanut kaksi lakkovaroitusta, Tampereelle ja Kuopioon 29.–30.3. sekä Jyväskylään ja Rovaniemelle 23.–24.3. Kaikki kolme lakkovaroitusta koskevat useita kunnan sopimusaloja – myös Kunnallista Lääkärisopimusta, joka on osa JUKOn sopimuskokonaisuutta.

Hammaslääkärien tehtävistä lakon ulkopuolelle on rajattu suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, suun terveydenhuollon opetusvastaanotot ja erikoishammaslääkärien vastaanottotoiminta.

Mahdolliset työnseisaukset toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voi siirtää kaikkia lakkoja kahdella viikolla. Lisäksi viranhaltijoiden osalta lakkoja voidaan edelleen siirtää yhdellä viikolla.

Ratkaisua etsitään valtakunnansovittelijalla

Kunta-alan lukkiutuneisiin neuvotteluihin etsitään parhaillaan ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi sovittelemaan kiistaa heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen 7. maaliskuuta.

Työtaistelutoimilla kuntapuolen työntekijäjärjestöt haluavat yhdessä vauhdittaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Toteutuessaan työnseisaukset olisivat laajoja, sillä mukana ovat kaikki JUKOn kunta-aloja edustavat akavalaiset liitot sekä JHL ja Jyty.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti neuvottelut, kun sopimuskausi helmikuun lopussa päättyi. Sen jälkeen alkaneessa sopimuksettomassa tilassa työtaistelutoimet ovat sallittuja.

 

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita

Useita akavalaisia aloja kuntapuolen pääsopimusneuvotteluissa edustavan JUKOn tavoitteena on vähintään 2 prosentin yleiskorotus vuodelle 2022 sekä monivuotinen palkkaohjelma, joka korjaa kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä yksityissektoriin verrattuna.

JUKO on pitänyt esillä myös ratkaisujen etsimistä työoloihin ja työhyvinvointiin. Tärkeä tavoite on, että julkisiin palveluihin saadaan jatkossa riittävästi osaajia ja ammattilaiset jaksavat vaativassa työssä sisällöllisten ja määrällisten haasteiden jatkuvasti kasvaessa. Lisäksi tavoitteena on perhevapaiden tasaisempi jakautuminen 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaalainsäädännön mukaan. JUKO on kertonut tavoitteistaan tiedotteissaan.

Hammaslääkäriliitto tukee Jukon tavoitteita turvata osaavan henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi.

– Olemme neuvotteluissa ja mahdollisissa työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Osallistumalla työtaisteluun yhdessä JUKOn muiden liittojen kanssa turvaamme asemamme neuvoteltaessa kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista ja palkkaohjelmasta. Kyse on myös kunta- ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmän ja sopimustoiminnan tulevaisuudesta, kertoo järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Hammaslääkäriliitto toivoo, että neuvotteluissa sopimukseen päästään ennen työnseisauksien alkamista.

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?