Post

VertaisarvioituKraniofakiaalinen mikrosomia kasvojen ja suun alueella

20.8.2021Leea Patrakka, Maria Raittila, Auli Suominen, Tero Soukka, Anna-Liisa Svedström-Oristo

Lähtökohdat
Tämän rekisteritutkimuksen tarkoituksena on päivittää hammaslääkärien tietämystä kraniofakiaalisesta mikrosomiasta (CFM) ja tavallisimpien siihen kuuluvien suun ja kasvojen alueen kehityshäiriöiden yleisyydestä Suomessa.

Menetelmät
Tutkimuksessa käytetyt rekisteritiedot poimittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämistä Epämuodostumarekisteristä sekä Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo). Tutkimusajanjaksoksi määriteltiin vuodet 1996–2013. Tällä aikavälillä rekistereistä löytyi yhteensä 156 kraniofakiaalisen mikrosomian kriteerit täyttävää potilasta.

Tulokset
Tämän aineiston CFM-potilailla yleisimpiä kasvojen alueen poikkeavuuksia olivat erilaiset korvien poikkeamat ja kasvojen epäsymmetria. Suun alueella tavallisimpia CFM:aan liittyviä epämuodostumia olivat halkiot, joita esiintyi enemmän naisilla kuin miehillä.

Johtopäätökset
Suomessa CFM-tapauksia ilmenee vain muutama vuodessa. Kraniofakiaaliseen mikrosomiaan kuuluville kehityshäiriöille tyypilliset suun ja leukojen alueen löydökset, kuten epäsymmetrinen alaleuka ja halkiot, voidaan diagnosoida hammaslääkärin tutkimuksessa.

Kirjoittajat

Leea Patrakka, HLK
Turun yliopisto

Maria Raittila, HLK
Turun yliopisto

Auli Suominen, YTM
Hammaslääketieteen laitos,
Turun yliopisto

Tero Soukka, dosentti, EHL, vastuualuejohtaja
Suu- ja leukasairauksien klinikka, Tyks

Anna-Liisa Svedström-Oristo, dosentti, EHL
Hammaslääketieteen laitos,
Turun yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2021; 9: 32–38.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Craniofacial microsomia in Finland

Craniofacial microsomia (CFM) is the second most common facial developmental disorder after cleft lip and palate. In case of mild deviations, it is possible that dentists will be the first health care professionals to suspect this condition. The aim of this register-based study was to update dental professionals’ knowledge about the prevalence of CFM and about other related deviations in the face and mouth region.
Data for this study were provided by the National institute for health and welfare (THL). The data were collected from the register of congenital malformations and the care register for health care for a period covering 18 years from 1996 to 2013.
During the study period, 156 CFM patients were recorded. Ear deformities, such as problems of the middle and inner ear and microtia, were the most frequent anomalies of the face. The second most frequent anomaly were clefts, which were more common in females than in males.

Lue myös
Etsitkö näitä?